Elke vijf jaar worden de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs aangepast. Met ingang van 1 augustus 2013 begint een nieuw vijfjarig tijdvak.

De Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2013 is op 20 december 2012 gepubliceerd in de Staatscourant. In deze regeling staan de normen voor het tijdvak 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2018.
De stichtingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs minimaal nodig heeft om te mogen stichten. De opheffingsnorm geeft aan hoeveel leerlingen een school voor basisonderwijs nodig heeft om bekostiging te blijven ontvangen.

De nieuwe regeling uit de genoemde Staatscourant is te vinden via www.officielebekendmakingen.nl.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd