In de salarisniveaus van de verschillende functies in het primair onderwijs naar aanleiding van de nieuwe cao – zoals de AVS in eerdere berichtgeving heeft gepubliceerd – vallen de eindbedragen voor de directiefuncties (D) iets hoger uit. Dit komt omdat de generieke salarisverhoging van 2,5 procent óók over de directietoelage gaat gelden.

In eerdere berichtgeving werd de volgende tabel gecommuniceerd:

L10 € 3875 AB € 4176 DA € 4544
L11 € 4228 AC € 4709 DB € 5107
L12 € 4851 AD € 5345 DC € 5666

 
De eindbedragen voor de D-functies (inclusief directietoelage 6.29a € 324,87) moeten echter zijn:

DA € 4555,87
DB € 5115,87
DC € 5674,87

 
 

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd