Voor het gebruik van digitaal lesmateriaal werken de systemen van scholen en aanbieders van lesmateriaal met elkaar samen. Het zogenoemde ketenID zorgt ervoor dat leerlingen digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken terwijl er zo min mogelijk persoonsgegevens worden uitgewisseld. Onlangs is de regeling ‘pseudonimisering onderwijsdeelnemers (ketenID)’ gewijzigd.

Het ketenID bevat geen persoonsgegevens, zo wordt de herleidbaarheid van leerlingen beperkt wanneer er gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen scholen en leveranciers van leermiddelen.  

Een ketenID wordt per onderwijscategorie voor een leerling gegenereerd en wordt gebruikt in het kader van de toegang tot en het gebruik van digitale leermiddelen of het digitaal afnemen van toetsen en examens.

De oorspronkelijke insteek was het gebruik van het ketenID te beperken tot de verblijfsduur van de leerlingen in de onderwijssector waarvoor dat ketenID werd gegenereerd. Dit stuitte op problemen binnen het VSO: leerlingen krijgen namelijk een nieuw ketenID wanneer ze de overstap naar het VSO maken. Binnen het VSO wordt echter veelal gebruik gemaakt van dezelfde digitale leermiddelen als in het basisonderwijs. Daarom is het VSO nu onder categorie PO geplaatst.

Op 16 maart 2022 is deze wijziging van de Regeling pseudonimisering onderwijsdeelnemers in de Staatscourant gepubliceerd.

Neem contact op met de AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link