Naar aanleiding van het persmoment van minister-president Rutte en minister van volkshuisvesting De Jonge op 13 oktober 2020 zijn de protocollen voor het onderwijs aangepast.

Deze protocollen zijn een volgende versie van de protocollen voor de volledige opening van het primair onderwijs. Deze nieuwe versies omvatten enkele verruimingen en verduidelijkingen gebaseerd op het kabinetsbesluit van 24 juni 2020 en de daaropvolgende wijzigingen en nieuwe richtlijnen van onder andere het RIVM. 

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS, in afstemming met Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. Deze protocollen zijn gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Deze protocollen dienen nadrukkelijk als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. Het kabinetsbesluit tot de volledige opening van de basisscholen is leidend: vanaf 8 juni 2020 gaan alle leerlingen weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. Bij de volledige opening zijn scholen en werknemers niet gehouden aan het onmogelijke.

De meest recente coronaprotocollen

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Gerelateerd nieuws