Minister Van Bijsterveldt van OCW heeft in de Staatscourant van 9 september 2011 de nieuwe bedragen voor het leerlinggebonden budget bekend gemaakt. De bedragen zijn opgenomen in de Regeling bekostiging personeel PO 2010 – 2011 een aanpassing.

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Onderwijsraad: het onderwijs moet inclusiever

  • Monitor Hybride onderwijs: reflectie op afstandsonderwijs

  • Sterke schoolleiders belangrijk punt voor politieke verkiezingsprogramma’s

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd