In verband met het doorvoeren van enkele wijzigingen in de Wet op de expertisecentra (WEC) per 1 augustus 2008, het clusteren van diverse bekostigingsregelingen en het opnemen van het vermenigvuldigingsbedrag voor de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en de aanpassing van de bedragen leerlinggebonden budget in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2008 – 2009 hebben geleid tot de nieuwe circulaire “Aanpassing Regeling bekostiging personeel PO 2008 – 2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008 – 2009”.

In deze regeling heeft een aanpassing plaatsgevonden van de GPL-bedragen 2008 – 2009, de wijziging van de sociale lasten, de compensatie in verband met de gevolgen van de afschaffing van de (pseudo) WW-premie per 1 januari 2009 en onderdelen van het actieplan LeerKracht.

Ten opzichte van de definitief vastgestelde bedragen 2007 – 2008 komt hiermede de verhoging per 1 augustus 2008 voor het onderwijzend personeel op 4,27%. Voor de directie en het onderwijsondersteunend personeel komt deze verhoging op 3,33%. De toekenning van € 275 is hierin niet meegenomen, maar verwerkt in de toevoeging van € 3.091 aan de eerste directietoeslag.

De opslag voor het Vervangingsfonds is per 1 augustus 2008 vastgesteld op 5,11% van de loonkosten. De opslag voor het Participatiefonds is vastgesteld op 1,06% van de loonkosten.

Meer informatie kunt u vinden in genoemde regeling, gedateerd 27 juni 2009, kenmerk PO/FenV/126020.

De regelingen van 31 augustus 2008 en 1 april 2009 (kenmerk 107278) zijn ingetrokken.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • Aanmelden Innovatietraject nieuwe schooljaar voor vo-scholen

  • Corona-protocol volledige heropening voortgezet onderwijs

  • Quarantaine na vakantie geen geldige reden voor schoolverzuim

  • Vernieuwde Canon van Nederland gepresenteerd