Met het ministerie van OCW zijn recent afspraken gemaakt over de manier waarop de WW-aanpassing van oktober 2006 in het BBWO (Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling voor Onderwijspersoneel) moet worden verwerkt.

In het huidige BBWO is geregeld dat iemand die een diensttijd heeft van tenminste twaalf jaar en 51 jaar of ouder is, recht heeft op een aansluitende uitkering tot de eerste dag van de maand waarin hij of zij 65 jaar wordt. Na inwerkingtreding van de wijziging – het is de verwachting dat dit op 1 januari 2008 zal zijn – bestaan de volgende rechten op de aansluitende uitkering: Bij een diensttijd van twaalf jaar of meer heeft iemand die vijftig jaar of ouder is recht op de aansluitende uitkering tot 63 jaar; iemand die 51 of 52 jaar is heeft recht op de aansluitende uitkering tot 64 jaar en tot slot heeft iemand die 53 jaar of ouder is recht op een aansluitende uitkering tot 65 jaar.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws