Er moet meer gedaan worden om naast het lerarentekort ook het schoolleiderstekort aan te pakken. “Je kunt veel aandacht besteden aan het lerarentekort, maar als je niets doet aan het sluipende schoolleiderstekort, dan is het water naar de zee dragen”. Dat zei Merel van Vroonhoven, onafhankelijk aanjager van het lerarentekort, op 9 december tijdens een briefing in de Tweede Kamer. De voormalige topvrouw van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stapte zelf over naar het onderwijs en werd door de ministers van Onderwijs aangesteld als onafhankelijk aanjager voor de aanpak van het lerarentekort.

In de technische briefing in de Tweede Kamer sprak de voormalig topvrouw van AFM over de conclusies en aanbevelingen in haar eindrapport voor de aanpak van het lerarentekort. In haar inleiding benadrukte Van Vroonhoven de positie van schoolleiders. “Waar niemand het eigenlijk over heeft, is dat er ook een schrijnend tekort is aan schooldirecteuren. We weten dat scholen waar geen goede schooldirecteur is, leraren eerder weglopen en het tekort ook groter is. Je kunt veel aandacht besteden aan het lerarentekort, maar als je niets doet aan het sluipende schoolleiderstekort, dan is het water naar de zee dragen. En dan worden die scholen ook niet beter.”

Daarmee verwees Van Vroonhoven ook naar het actieplan Schooldirecteur Topprioriteit dat ze dit jaar samen met de AVS schreef. Het actieplan werd eerder overhandigd aan minister Slob en ook gedeeld met sociale partners, onderwijswoordvoerders en fractievoorzitters van de politieke partijen.

Impact lerarentekort op onderwijs

Het is voor Van Vroonhoven onbegrijpelijk dat de problemen met name in arme wijken groter worden. “We zijn het blijkbaar normaal gaan vinden dat een gymleraar taalles geeft, dat kinderen naar huis worden gestuurd of de hele middag naar SchoolTV kijken.” Volgens Van Vroonhoven, die voor haar onderzoek sprak met meer dan 350 mensen en 100 zij-instromers, zijn klassen zo groot dat er geen sprake kan zijn van differentiatie. “In Den Haag missen de Haagse Scholen anno december nog honderden leraren. Het is een dubbele crisis, want naast het lerarentekort is er daarnaast ook corona-afwezigheid.”

Het is volgens de lerares in opleiding onmogelijk om Passend onderwijs te realiseren zonder dat de basis op orde is. Ze ziet dat er hard wordt gewerkt en wordt gezocht naar oplossingen. “In essentie hebben we tot op de dag vandaag een groot probleem. Ik hoop dat u zich daar ook over verwonderd en niet loslaat.”

Eindrapport

Op verzoek van de onderwijsministers keek Van Vroonhoven naar de aanpak van het lerarentekort. Haar conclusie: de huidige aanpak is te beperkt en te weinig fact based. Volgens Van Vroonhoven is er nog altijd weinig inzicht in het lerarentekort. Ze riep de Kamerleden op: “Blijf hierop drukken.”
De lerarenopleiding voor mensen die van hun eerdere baan overstappen naar het onderwijs, moet zo snel mogelijk worden aangepast om beter aan te sluiten bij de volwassen doelgroep. ,,Anders wordt zij-instroom zo weer zij-uitstroom.” Volgens Van Vroonhoven moet het overbodige worden geschrapt uit de opleiding voor zij-instromers.

Kiezen

Ook de Tweede Kamer moet zelf scherper kiezen. Ze stelt dat het lerarentekort de absolute topprioriteit moet hebben. Andere zaken, zoals Passend onderwijs en een herziening van het lespakket, zijn volgens haar ondergeschikt aan het oplossen van het lerarentekort. “Passend onderwijs gaat mij aan het hart. Maar van een curriculumherziening denk ik: moet dat echt nú?”

Samenwerken

Er zou beter regionaal moeten worden samengewerkt en de beroepsgroep moet nog vaker betrokken worden. “Hoe kan het dat er over veel zaken wordt beslist, zonder dat er leraren aan tafel zitten? Als we zo doorgaan, gaan we het tekort niet oplossen. Dan komen er leraren bij, maar gaan ze er door de achterdeur net zo hard weer uit.”

Waarderen

Ook zou het salaris onderwerp van gesprek moeten blijven. “Als je dat niet adresseert, ga je het lerarentekort niet oplossen.” Ook dit komt terug in het actieplan Schoolleider Topprioriteit waarin waardering naast profilering en professionalisering wordt gezien als een van de drie actiepunten.

Op woensdag 16 december wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Onderwijsarbeidsmarkt. De AVS roept de onderwijswoordvoerders in lijn met de woorden van Van Vroonhoven op om daarin de positie van schoolleiders prioriteit te geven.

Links
Gerelateerd nieuws