De Aanpak IBP is vernieuwd. De Aanpak IBP is een instrument om scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van informatiebeveiliging en privacy (IBP). Dit is nodig om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te regelen.

De Aanpak IBP, een initiatief van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad is bedoeld voor schoolbestuurders, managers of verantwoordelijken IBP, informatiemanagers, security officers, functioneel beheerders, ict-coördinatoren en kwaliteitsmedewerkers die zich bezighouden met IBP. De Aanpak IBP biedt richtlijnen en tips over zaken als cameratoezicht op school, het vragen van toestemming bij het maken van foto’s en het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming. Na het doorlopen van een stappenplan voldoet de school aan de regels van de AVG.

De Aanpak IBP is maandag 13 mei compleet vernieuwd. De oude Aanpak IBP en de veelgestelde vragen worden uitgefaseerd.

Links

Gerelateerd nieuws