Aanpak corona op jouw school

Er zijn bij de AVS vele mails, apps en telefoontjes binnengekomen waaruit veel zorg en emotie spreekt over alle ontwikkelingen die zich inmiddels voordoen. De zorg van schoolleiders gaat over leerlingen, leerkrachten en kwaliteit van onderwijs.

We hebben jullie zorgen, inbreng en de informatie uit de peiling meegenomen in het gesprek van gisteren met de MBO-raad, de VO- raad en de PO- raad, alle bonden en beide ministers op het ministerie van OCW voor nader overleg over de zorgen, de invulling van de richtlijnen, maatregelen zoals die donderdag naar buiten zijn gebracht en in de Tweede Kamer zijn besproken en reacties vanuit de scholen en hoe nu verder.
 
In bijgevoegde brief van voorzitter Petra van Haren kun je lezen wat er afgesproken is. Ook vind je de brief van de ministers aan de Tweede kamer hierover toegevoegd.

Links

Downloads