Schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen kunnen weer hun favoriete leraar opgeven voor de verkiezing Leraar van het Jaar. De verkiezing, georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, draagt bij aan een positief imago en het bespreekbaar maken van kwaliteit in de beroepsgroep. De verkiezing is onderdeel van de Dag van de Leraar die op donderdag 5 oktober plaatsvindt.

Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in po, vo, so en mbo  zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren. De titel ‘Leraar van het Jaar’ is dan ook een erkenning voor het vakmanschap van vier individuele leraren, maar tegelijkertijd ook voor de beroepsgroep als geheel.

Online aanmelden van de favoriete leraar kan tot en met dinsdag 9 mei.

Gerelateerd nieuws