Aanmelding experiment teambevoegdheid 10-14 van start

Scholen die 10-14-onderwijs aanbieden kunnen zich tot 1 maart 2021 aanmelden voor deelname aan het ‘experiment teambevoegdheid 10-14’. Dit experiment is mogelijk op basis van wettelijke uitzonderingsgronden voor experimenten en wordt gemonitord.

Een tiental scholen werkt al met deze teambevoegdheid. Deze scholen worden ook gevolgd via onderzoek, zodat OCW en anderen ook kunnen leren van wat deze scholen doen.

Met dit experiment wordt mogelijk gemaakt dat leraren die betrokken zijn bij 10-14-initiatieven, kunnen werken met een zogenoemde teambevoegdheid. In dee constructie zijn leraren gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven, zonder dat iedere leraar hiervoor dezelfde bevoegdheden moet hebben. De verschillende individuele bevoegdheden van de betrokken leraren vullen elkaar aan. Dit vergroot de inzetbaarheid van leraren over de onderwijssoorten heen. Personeelsleden blijven in dienst van de school van de onderwijssoort waarvoor zij bevoegd zijn, behouden de eigen bevoegdheid en zijn als individu alleen verantwoordelijk voor dat deel van het onderwijs waarvoor de medewerker bevoegd is.

Tot en met juni 2023 is het elk jaar mogelijk om een aanvraag in te dienen. Als de teambevoegdheid eenmaal is toegekend, geldt dit voor de hele verdere looptijd van het experiment.

Link