Naar aanleiding van het besluit van het OMT van 3 januari 2022 zijn de protocollen voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs en voor het voortgezet speciaal onderwijs aangepast.

In het algemeen gelden voor het basisonderwijs en het (speciaal) basis)onderwijs de volgende uitgangspunten:

 • De school geeft zoveel mogelijk fysiek onderwijs aan alle leerlingen.
 • De school is open, tenzij…
  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
 • Indien de school gesloten is vanwege organisatorische redenen, biedt de school noodopvang aan.
 • Wanneer onderwijs niet fysiek mogelijk is, schakelen scholen zo veel als mogelijk is in hun situatie over naar onderwijs op afstand of bieden zij maatwerkoplossingen.
 • Een school meldt een schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven onverminderd van kracht. Het gaat daarbij om:
  • Het zo goed als mogelijk naleven van het dringende advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);
  • Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;
  • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen. Omdat we leerlingen zo normaal mogelijk naar school willen laten gaan, is het belangrijk dat de volwassenen hier een extra stap in zetten en hun verantwoordelijkheid nemen.

Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.

In het algemeen gelden voor het voortgezet speciaal onderwijs de volgende uitgangspunten:

 • Alle scholen in het funderend onderwijs geven fysiek onderwijs op school.
 • De school is open, tenzij:
  • Het advies van de GGD over besmettingen op school en beperking van het verspreidingsrisico hier aanleiding toe geeft, of
  • De school organisatorisch geen andere mogelijkheid heeft dan te sluiten, omdat teveel personeelsleden ziek zijn of in quarantaine moeten, en geen vervanging beschikbaar is.
 • Een school meldt een tijdelijke schoolsluiting bij de Onderwijsinspectie via het meldpunt. De hygiënemaatregelen van het RIVM blijven onverminderd van kracht, zoals het OMT aangeeft, is het extra van belang dat die worden nageleefd. Het gaat daarbij om:
  • Het zo goed als mogelijk naleven van het dringend advies dat alle volwassenen in de school 1,5 meter afstand van elkaar houden (in de school is dit geen verplichting, daarbuiten wel);
  • Het strikt toepassen van een gezondheidscheck wanneer personeel, ouders/verzorgers en andere volwassenen de school binnentreden;
  • Het strikt toepassen van de overige hygiënemaatregelen.

Scholen hebben de bevoegdheid om (in overleg met de MR) aanvullende maatregelen te nemen, zoals het hanteren van looproutes in de school of het instellen van gespreide pauzes.

Wijzigingen per 10 januari 2022 voor zowel het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs als voor het voortgezet speciaal onderwijs:

De wijzigingen naar aanleiding van de schoolsluiting zijn teruggedraaid. Het protocol geldt weer zoals voor de schoolsluiting.

Het protocol Basisonderwijs en Speciaal (basis)onderwijs en het protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zijn hieronder te downloaden.

De meest recente corona richtlijnen

Gerelateerd nieuws