Aandacht voor schoolleider in debat

Behandeling Onderwijsbegroting 2024

De Tweede Kamer behandelde op 16 en 18 januari de begroting van het ministerie van OCW. Sommige partijen belichtten de rol van de schoolleider. In december wees AVS de onderwijswoordvoerders van de fracties al op de cruciale rol en positie van schoolleiders.

Een aantal partijen had in hun speech in het begrotingsdebat kort aandacht voor de schoolleider. Zo werd de druk die ontstaat op de schoolleider door het lerarentekort genoemd. Maar ook dat schoolleiders hun hoofd breken over thema’s als basisvaardigheden en kansenongelijkheid en aan ouders niet kunnen uitleggen dat ze goed onderwijs in barslechte schoolgebouwen moeten aanbieden. AVS vindt deze aandacht die uitgaat naar de schoolleider een voorzichtige stap in de goede richting. De rol van de schoolleider is een van de meest complexe rollen in het onderwijs is. Onderzoek laat zien dat sterk leiderschap een cruciale factor is in de kwaliteit van de school en in de uitkomsten van het onderwijsproces voor leerlingen. Daar moet in de politiek veel meer aandacht naar uitgaan.

Het streven van kabinet en parlement is om de Rijksbegroting voor 1 januari vast te stellen. Het afgelopen najaar is dat, mede door de val van het kabinet-Rutte IV en de daarop volgende verkiezingen, niet gelukt. AVS deelde met verschillende onderwijswoordvoerders begin december haar bijdrage op de onderwijsbegroting. In de brief werd onder andere de cruciale rol van de schoolleider, het belang van structurele bekostiging en de gevolgen van specifieke regelgeving/ bekostiging voor scholen en besturen aangehaald.

Op dinsdag 16 januari vond de eerste termijn en op donderdag 18 januari de tweede termijn van de behandeling van de begroting plaats. Beide debatten zijn terug te kijken via de livestream of de app Debat Direct.

Links