Aandacht voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) zorgt voor meer acceptatie: leerlingen hebben hierdoor minder moeite met LHBT’s, met name in het basisonderwijs, zo blijkt uit een evaluatie van een pilot op ruim 130 scholen, uitgevoerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op verzoek van het ministerie van OCW.

Daarnaast zijn leerlingen in het voortgezet onderwijs die lesbische, homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben, zich veiliger gaan voelen in de klas. De tolerantie voor en veiligheid van LHBT’s op de scholen is daarmee echter niet voltooid, stelt het SCP. Het gebruik van het woord ‘homo’ als scheldwoord was bijvoorbeeld niet verminderd en er was geen effect op negatieve ervaringen van leerlingen. Er is wel een proces op gang gebracht, aldus leerlingen en leraren: leerlingen zijn meer gaan nadenken over het effect dat pesten en schelden kan hebben en leraren zijn meer alert geworden op negatief gedrag. Voorlichting door LHBT’s kan effectief zijn, mits deze goed ingebed is in lessen op school. Daarnaast blijkt het effectief wanneer leerlingen zelf in de klas vertellen over LHBT’s uit hun familie of vriendenkring. Voorwaarde is een open en veilige sfeer in de klas. Aandacht voor dit onderwerp is ook nodig in de lerarenopleiding, aldus het SCP, die de gevonden effecten bemoedigend noemt, gezien de korte looptijd van de pilot. “Het is belangrijk dat scholen zelf een visie en strategie ontwikkelen voor verbetering van de veiligheid van LHBT’s. Deze moet aansluiten bij de school en zowel binnen als buiten de school breed gedragen worden.”

In schooljaren 2012/2013 en 2013/2014 voerde het ministerie van OCW de pilot ‘Sociale veiligheid LHBT-jongeren op school’ in om scholen te helpen met de verandering van de kerndoelen: sinds 2012 zijn scholen verplicht aandacht te besteden aan seksuele en genderdiversiteit. De pilot bestond uit verschillende onderdelen, zoals externe voorlichting, lessen omgangsvormen voor leerlingen, training voor leraren, aandacht voor nazorg en betrokkenheid van ouders. Ruim 130 scholen in het basisonderwijs (groepen 7 en 8), voortgezet onderwijs (leerjaren 1 en 2) en speciaal onderwijs deden mee.

Meer informatie: www.scp.nl 
EduDivers en de landelijke Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit bieden met de MijnID-campagne een samenhangende aanpak om homofobie op scholen te bestrijden en het sociale klimaat te verbeteren: www.edudivers.nl
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • teststraat

    Vanaf 21 september krijgt onderwijspersoneel voorrang op testen

  • VMBO-scholen willen examens schrappen

  • Vul de vragenlijst over ventilatiesystemen in

  • Voorrangsprocedure voor testen op Covid-19 start vrijdag