Aandacht naar ouderbetrokkenheid en ‘u-zeggen’ bij behandeling onderwijsbegroting

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer eind november ging veel aandacht naar ouderbetrokkenheid. Minister Van Bijsterveldt deelde de Tweede Kamer aan de vooravond van de bespreking van de onderwijsbegroting namelijk mee dat zij dit thema landelijk sterker op de kaart zetten en scholen verder op weg wil helpen de samenwerking tussen school en ouder meer vorm te geven. Volgens critici een slimme zet om de aandacht af te leiden van de bezuiniging op Passend onderwijs.

Van Bijsterveldt wil met zoveel mogelijk scholen, ouders en andere betrokkenen, zoals gemeenten en opvoedinstituten, het debat aangaan over ouderbetrokkenheid. Een bijzondere leerstoel moet kennis over ouderbetrokkenheid gaan vertalen in bruikbare handvatten voor leerkrachten en ouders. Door meer en beter samen te werken zouden scholen en ouders de onderwijskansen, motivatie en leerprestaties van kinderen verder kunnen verhogen, aldus Van Bijsterveldt. “Dat vraagt om actieve inzet van ouders. Een succesvolle leerontwikkeling mogen ouders niet alleen bij de school neerleggen. Juist ouders spelen hierin een cruciale rol.” Onderzoek toont aan dat wanneer ouders zich betrokken voelen bij de leerontwikkeling van hun kinderen, dit ook echt verschil maakt in de leerprestaties. Van Bijsterveldt wil dat scholen ouders daarom meer inzicht geven in leerprestaties en studievoortgang van kinderen. Verder wil ze het respect voor het gezag van de leerkracht vergroten. Ouders hebben daarbij volgens de minister een belangrijke voorbeeldfunctie. Ze wil dat scholen en ouders duidelijke afspraken maken over wat ze van elkaar kunnen verwachten. De minister laat onderzoeken wat de reden is van de lage bereidheid in het onderwijs om aangifte te doen van geweld tegen leerkrachten.

´Vaderdag´

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting stelde Jasper van Dijk (SP) voor een `Vaderdag´ in te stellen op school. “Dat past prima in het plan van de minister, er staat een man voor de klas en misschien kiest de vader dan wel voor een baan in het onderwijs. Drie problemen in een keer aangepakt.” De PVV wil dat leerlingen weer `u´ gaan zeggen tegen leerkrachten. Harm Beertema overwoog een `Noem-mij-maarmeneer- Beertema-motie´ in te dienen. AVS-voorzitter Ton Duif reageerde hierop meteen op Radio 1: “Laten we ophouden dit soort dingen te roepen. Respect krijg je, dat hoef je niet af te dwingen.” In zijn weblog gaat hij verder in op ouderbetrokkenheid: “Wie zou daar nu op tegen zijn? Hebben ouders en scholen niet een gezamenlijk belang bij hoogwaardig onderwijs en kinderen die daarin fl oreren? Hillary Clinton heeft het oude Afrikaanse spreekwoord It takes a village to raise a child in de jaren negentig van de vorige eeuw actueel gemaakt. En dat geldt nog steeds. Scholen, ouders en de leefomgeving van kinderen moeten veel beter samenwerken. Maar let wel, intensieve contacten met ouders zijn zeer tijdrovende activiteiten. Niet elke leerkracht kan ´s avonds op ouderbezoek gaan. En middelen om een ouderconsulent aan te stellen zijn er niet, er is niet eens geld voor een conciërge. Nederland moet ophouden met de sobere en doelmatige fi nanciering van onderwijs. Maar dat lijkt zo langzamerhand echt wel tegen dovemansoren gezegd.”

Passend onderwijs

Weinig nieuwe geluiden klonken tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting over Passend onderwijs. Bezuinigen op Passend onderwijs en tegelijkertijd een prestatiebeloning voor leerkrachten? “De grootste blunder aller tijden”, oordeelt Metin Çelik (PvdA). “Schandalig”. Zo karakteriseert Van Dijk (SP) de bezuinigingen. Hij noemt prestatieloon een pervers plan voor het onderwijs. “Dat wordt een enorme mislukking.” Cynthia Ortega (ChristenUnie) wil ook dat het kabinet afziet van de prestatiebeloning en het vrijkomende geld inzet voor dit onderwijs. Maar Kathleen Ferrier (CDA) meent dat het stelsel niet meer houdbaar is. Zij ziet veel meer in het toerusten van leerkrachten om beter om te kunnen gaan met verschillen in de klas. Jesse Klaver (GroenLinks) benadrukte dat het gewijzigde beleid niet ten koste mag gaan van kwetsbare kinderen.

Toetsterreur

Ton Elias (VVD) pleitte tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting verder voor een meer zakelijk klimaat. “Er is sprake van fi nanciële nonchalance in het onderwijs.” Hij vindt dat financiële beslissers aan minimumeisen moeten voldoen.” Kathleen Ferrier (CDA) wil op den duur af van de `toetsterreur´ in het onderwijs. Het toetsen van kleuters wijst ze pertinent af. De vrees voor `toetsomanie´ vindt de minister niet terecht: “Toetsen is geen doel, maar blijft een middel.” En als Nederland vooruit wil, moet meer in onderwijs geïnvesteerd worden, bepleit Klaver (GroenLinks). Volgens de minister is er echter geen directe relatie tussen onderwijsuitgaven en prestaties. “Ik ga voor winst binnen het huidige stelsel.” Van Dijk vraagt de minister om een verbod op verdere bezuinigingen op het onderwijs. Daarover gaat het kabinet in gezamenlijkheid, antwoordde de minister. De minister, staatssecretaris en de woordvoerders van verschillende partijen complimenteerden de mensen uit het onderwijs tot slot nog wel nadrukkelijk met hun werk. Met name ook de leidinggevenden. Van Bijsterveldt: “Wij hebben in de afgelopen jaren op allerlei plekken het bashen van management meegemaakt. Ik heb daar altijd voor gewaarschuwd, omdat ik ervan overtuigd ben dat een inspirerende leidinggevende ongelofelijk veel kan betekenen in de school.”

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.