‘Aandacht belangrijker dan zakgeld’

Kinderen over gezinssituatieKinderen vinden een goed gesprek met hun ouders over zaken die hen interesseren belangrijker dan het krijgen van meer zakgeld. Dat blijkt uit ‘Kinderen aan het woord over gezinnen’, een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Minister Rouvoet: “Praat over zaken die kinderen belangrijk vinden en stel heldere regels. Ik hoop dat ouders dit gratis advies oppakken.”Het is voor het eerst dat de mening van kinderen over gezinnen zo uitgebreid is onderzocht. In het onderzoek geven kinderen tussen de zes tot achttien jaar hun mening over opvoeding in hun gezin, echtscheiding, het combineren van werk en gezin en de relaties met familie en buren. Enkele uitkomsten:• Van de ondervraagde kinderen vindt 80 procent ouders ideaal als ze met hen praten over dingen die ze belangrijk vinden. 15 procent vindt een ouder geschikt als deze veel zakgeld geeft.• Opa’s en oma’s zijn voor 61 procent van de kinderen belangrijk, naast ouders en broers en zussen.• Kinderen vinden dat ouders vooral goed moeten nadenken voordat ze gaan scheiden, probeer er als vrienden uit te komen want de gevolgen voor kinderen zijn groot.De meeste kinderen groeien nog steeds op in een gezin waarbij de moeder vaker thuis is dan de vader. Moeders worden door de kinderen beschouwd als de emotionele spil, ze troosten kinderen meer en zijn de belangrijkste gesprekspartner. Vaders zijn vooral exclusief als belangrijkste stoeipartner voor jonge kinderen en als hoofdkostwinner. Kinderen ervaren de huidige taakverdeling tussen vader en moeder als vanzelfsprekend en zien deze in grote lijnen ook als hun eigen toekomstbeeld. Jongens vinden het vanzelfsprekend dat zij later de hoofdkostwinner zullen zijn. Meisjes denken iets meer aan een model waarbij beide partners werk en zorg afwisselen.Lees het volledige rapport opwww.opvoeddebat.nl/dagvanhetgezin

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.