Help! De school verzuipt. Tienduizenden handtekeningen tonen brede steun
De Algemene Vereniging Schoolleiders biedt dinsdag 9 september, samen met de andere onderwijsvakorganisatiesonderwijsvakorganisaties (ABVAKABO FNV, AOb, CMHF, CNV Onderwijs en CNVS), om 13.45 uur, vele tienduizenden handtekeningen aan leden van de Tweede Kamer aan. Deze handtekeningen zijn gezet door directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteuners, ouders en andere betrokkenen bij het primair onderwijs, om te pleiten voor extra ondersteuning op iedere basisschool.

Schoolleiders en leerkrachten in het primair onderwijs verzuipen in het werk. Van 25 augustus tot 5 september verzamelden de onderwijsvakorganisaties, op initiatief van de AVS, daarom handtekeningen onder leerkrachten, onderwijsondersteuners, schoolleiders en ouders in het primair onderwijs, om hiermee hun eis `elke school extra ondersteuning´ kracht bij te zetten.

Een paar duizend scholen deden mee aan de actie Help! De school verzuipt. Zelfs via hun nieuwsbrieven en websites riepen zij ouders en andere betrokkenen op de petitie te ondertekenen. Ook haalde de actie dagelijks de lokale en regionale media.

In het convenant `LeerKracht!´ werd dit voorjaar een budget vrijgemaakt waarmee het mogelijk werd om op 1750 scholen een conciërge of administratieve kracht te benoemen. De vakorganisaties -en gezien de vele reacties de directeuren, leerkrachten, onderwijsondersteuners, ouders en andere betrokken ook- vinden dat iedere school recht heeft op (extra) ondersteuning: “Een basisschool is anno 2008 een professionele organisatie waaraan de maatschappij hoge eisen stelt. Dit kan alleen waargemaakt worden als de professionals in de gelegenheid zijn hun professie naar behoren uit te oefenen. En dus niet allerlei ondersteunende werkzaamheden hoeven te doen, zoals de vuilnis buiten zetten, administratie, deuren openen, nieuwsbrieven kopiëren, koffie rondbrengen et cetera.”

Om op alle ruim 7000 basisscholen een ondersteunende kracht te kunnen aanstellen is 150 miljoen extra budget nodig. De ondertekenaars van de petitie roepen de politici op aanvullende middelen hiervoor vrij te maken. “Als scholen het uit eigen budget moeten bekostigen moeten ze elders bezuinigen. En daar laat het budget geen ruimte toe.”, aldus de vakorganisaties.

Tot maandag 8 september kunnen de handtekeningenlijsten opgestuurd worden naar de AVS en tot de 9de kan de petitie digitaal ondertekend worden op www.helpdeschoolverzuipt.nl. Daarna maakt de organisatie het aantal opgehaalde handtekeningen bekend.

 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws