Helmie van Ravestein en Hartger Wassink hebben daar, als vertalers/bewerkers van het boek ‘Aan de slag met Policy Governance’ van Caroline Oliver, een verklaring voor. Policy Governance is ontwikkeld in de Angelsaksische wereld en die verschilt nogal van onze Rijnlandse besturingsstructuur. Daarom hebben ze toezichthoudend en bestuurlijk Nederland met hun uitgave een dienst bewezen met het volledig bewerken naar de Nederlandse situatie.

De publicatie is opgebouwd in drie delen die verschillende doelgroepen aanspreken. Deel een (hoofdstuk 1, 3 en 4) biedt voor hen die nog niet bekend zijn met Policy Governance inzicht in het model. Voor wie Policy Governance wel bekend is, maar aan de vooravond staat van de keuze het model wel of niet te implementeren, is hoofdstuk twee bedoeld. Het bevat onder meer een uitgebreide set van acht tools om tot een beslissing te komen. Als hulpmiddel bij het implementeren is er een derde deel (hoofdstuk 5 tot en met 8). Het boek sluit af met een uitgebreid overzicht van praktische hulpmiddelen en instrumenten die per hoofdstuk geordend zijn.
Wat maakt deze vertaalde uitgave nu tot een must voor elke (onderwijs)bestuurder of toezichthouder, zelfs voor hen die al eerste stappen hebben gezet richting de invoering van Policy Governance? Veel termen uit het oorspronkelijke model zijn moeilijk over te brengen naar de Nederlandse context. Zo gaat het model uit van een board, een combinatie van onze Raad van Toezicht en het schoolbestuur. De vertaalde bewerking verduidelijkt de in ons stelsel onbekende termen als Chief Executive Officer (CEO), Chief Governance Officer (CGO) en Ends (de beoogde resultaten). De bewerking maakt het ook eenvoudiger om voor de Rijnlandse bestuursstijl de juiste werkwijze te bepalen. De uitgebreide set tools is bovendien een jarenlang hulpmiddel bij het invoeren van Policy Governance als daar eenmaal toe besloten is.
Juist dat laatste wordt terecht in het boek benadrukt. Policy Governance is geen keuzemenu waaruit ieder een eigen maaltijd kan samenstellen: het is alles of niets. Het vereist dus een weloverwogen besluit. Ook Caroline Oliver, de oorspronkelijke auteur, erkent dat het een lastig, tijdrovend en inspannend traject is om het model in te voeren. Maar iedereen die daar doorheen is gegaan concludeert dat het de moeite waard is. Dit boek, zeker in de voortreffelijke Nederlandse bewerking, kan daar zeer behulpzaam bij zijn.

Jos Hagens was senior adviseur bij de AVS.

Aan de slag met Policy Governance. Naar integer en doelgericht toezicht en bestuur, Caroline Oliver, vertaling en bewerking door Hartger Wassink en Helmie van Ravestein, 2016, Mediawerf Uitgevers Amsterdam, ISBN 978-94-90463-49-6

Gerelateerd nieuws

  • Nieuwe versie servicedocument Covid-19 van OCW

  • Meerderheid ouders geen voorstander van extra coronamaatregelen

  • Inschrijving EU-schoolfruit geopend

  • Voldoende personeel grote zorg voor schoolleiders