Aan de slag met het sectorplan COVID-19

Dat kinderen en jongeren naar school kunnen gaan, ook bij een opleving van het coronavirus, is belangrijk. Daarom heeft OCW, met medewerking van diverse partijen in en om het onderwijs, voor verschillende sectoren een sectorplan opgesteld, dat ze in een Kamerbrief presenteren. De sectorplannen bieden handvatten en richtlijnen voor het opstellen van een aantal draaiboeken op schoolniveau. Daarmee komen de protocollen en serviceberichten waaraan we gewend waren, te vervallen.

In elk sectorplan staan vier fases met maatregelen waarmee de scholen open kunnen blijven en de besmettingen worden beperkt. Omdat iedere school en locatie weer anders is, kunnen scholen zelf de draaiboeken maken voor hun eigen context en locatie(s). Schoolleiders en hun teams worden verzocht om, in samenwerking met de besturen en de kinderopvangorganisaties, op regionaal en op locatieniveau een plan uit te werken, het liefst zo gauw mogelijk. Immers, de huidige coronagolf toont aan dat we ‘er’ nog niet vanaf zijn.

Klik voor een vergroting

Doel sectorplannen

In de Kamerbrief lichten de ministers het doel van de sectorplannen toe: voorspelbaarheid en het voorkomen van ad hoc-besluitvorming. Ze willen voorkomen dat scholen, net als voorgaande jaren, vrijdag in het nieuws horen dat er maandag iets van ze wordt verwacht. Bovendien helpt het als er – met name op locatieniveau – heldere draaiboeken klaarliggen die ook zijn gedeeld met leerlingen, ouders en medewerkers: als er dan moet worden geschakeld, kan dat snel en weet eenieder wat er wordt verwacht.

De ministers benadrukken verder dat een volledige sluiting van scholen wat hen betreft niet meer aan de orde kan zijn. Zelfs het rode scenario (‘verregaand contactbeperkend’) zullen zij alleen inzetten als het echt niet anders meer kan.

Tot slot beloven de ministers dat de sectorplannen leidend zijn voor de besluitvorming over coronamaatregelen. Het is dus de bedoeling dat de sectorplannen niet worden losgelaten, zoals eerder wél gebeurde met allerlei stappenplannen die de regering presenteerde.

Wat vindt de AVS?

De AVS is blij dat de overheid in samenwerking met het veld is gekomen tot het opstellen van sectorplannen en hoopt dat de plannen voldoende richting geven om schoolleiders in staat te stellen op locatieniveau de vier genoemde scenario’s uit te werken in heldere draaiboeken.

Toch is de AVS niet onverdeeld tevreden. Graag hadden we gezien dat er op een aantal punten concreter was ingezet:

  • De ventilatie. Uit eigen onderzoek blijkt dat op ruim de helft van de scholen de ventilatie nog steeds niet op orde is. Veel scholen zitten in verouderde gebouwen waar een goede ventilatie soms lastig te realiseren is – of waar het gewoon economisch onverantwoord is om er nú mee aan de slag te gaan. Daarom pleit de AVS voor een snelle, algehele modernisering van alle schoolgebouwen. De AVS ziet de goodwill van de minister, die nogmaals 140 miljoen extra ter beschikking stelt voor de aanpak van het ventilatieprobleem, maar stelt dat er méér moet gebeuren.
  • Voorrang bij vaccineren. Als we het onderwijs koste wat kost open willen houden, dan moeten we ook maximaal zorgen voor onze mensen. Daar hoort wat ons betreft ook voorrang bij vaccineren bij.
  • Halve klassen. De AVS voorziet fikse organisatorische problemen als we toch moeten overgaan tot code rood en er met halve klassen moet gewerkt worden. Een dergelijke maatregel legt een groot beslag op schoolleiders én leerkrachten… Wij hebben aangegeven dit geen goed plan te vinden.
  • Longcovid. Ook in het onderwijs zijn medewerkers getroffen door longcovid. Na twee jaar gaan zij richting een WIA-uitkering. Niet acceptabel, vindt de AVS. Hiervoor moet een oplossing komen, zowel voor gevallen uit het verleden als voor nieuwe gevallen.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden