22 resultaten
 • AVS start unieke opleiding zij-instroom schoolleiders

  AVS start dit voorjaar, in samenwerking met ATTC,  een unieke opleiding voor zij-instromers. Zo willen we meer potentiële schoolleiders voor dit boeiende vak aantrekken.  Lesmomenten vinden in de avond plaats, deelnemers volgen een startmodule en krijgen een assessment. Op donderdag 1 februari vond in Utrecht een inspirerende sessie voor geïnteresseerden plaats. ...

 • Zij-instromer? Mail AVS

  Op 2 oktober vond ‘Zij-instroom: nachtmerrie of droom?’ in Nieuwspoort plaats. Een debat over kansen en barrières voor zij-instromers. AVS was bij de bijeenkomst aanwezig. Ben of ken jij een zij-instromende schoolleider? Mail AVS beleidsadviseur l.tersteeg@avs.nl Merel van Vroonhoven (zij-instromer en columniste), Freddy Weima (PO-Raad), Thijs Rovers (AOb), Eva Naaijkens (schoolleider) en Anna Bosman (hoogleraar) gingen met elkaar in debat over de kansen, maar vooral ook talloze...

 • Wat kost een zij-instromer?

  ResearchNed Nijmegen deed in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek naar de kosten van zij-instroomtrajecten. De conclusie is dat de subsidie in veel gevallen niet kostendekkend is. Zij-instroom in het beroep van leraar biedt mensen van buiten het onderwijs een vaak verkort traject van werken, begeleiding en scholing waarmee zij binnen twee jaar bevoegd of benoembaar worden om les te geven. Tijdens dit traject mogen zij al zelfstandig lesgeven op basis van een geschiktheidsverklaring...

 • Flexibele lerarenopleiding voor zij-instromers

  Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en...

 • Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd

  Op 18 mei 2020 heeft minister Slob van Onderwijs de Subsidieregeling zij-instroom PO G5 gepubliceerd. Basisscholen in de vijf grote steden mogen na de zomervakantie onbevoegden (maximaal een dag per week) voor de klas zetten om het lerarentekort aan te vullen. Deze ‘docenten zonder pabodiploma’ mogen alleen vakken buiten het kerncurriculum geven. Het betreft een vierjarig experiment. Deze regeling is bedoeld voor de deelnemende besturen aan de noodplannen in de vijf gemeenten...

 • Andere begeleiding nodig, maar dan heb je ook wat

  Bijna de helft van de basisscholen werkt al met zij-instromers, blijkt uit een AVS-peiling. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan ‘gewone’ startende leerkrachten, vooral op het gebied van klassenmanagement. Maar: “Voor de school is het beslist winst dat er mensen van buiten komen.”   “Al een jaar of vijf, zes, denk ik erover om lerares te worden. Ik hou ervan iets over te brengen, mensen wijzer te maken. Maar tot nu toe heb ik de stap niet durven nemen”, zegt Ellis van ’t...

 • Slob: extra geld voor subsidie zij-instromers uit pot lerarenbeleid

  Als blijkt dat er meer subsidies voor zij-instromers worden aangevraagd dan er budget beschikbaar is, gaat minister Slob zich inzetten om hier middelen voor te vinden binnen de pot lerarenbeleid. Dat schrijft Slob in antwoord op Kamervragen van GroenLinks, PvdA en SP. De sluitingsdatum voor het aanvragen van subsidie voor zij-instromers is 15 oktober 2019. Slob geeft in de brief aan dat de hoeveelheid aanvragen voor de subsidie zij-instroom vooral in het po sterk gestegen is. In 2017 waren er...

 • Zij-instoomtraject waardevolle aanvulling tegen lerarentekort

  Een van de mogelijke oplossingen voor het lerarentekort is zorgen dat er meer zij-instromers voor de klas komen te staan. Om dit te stimuleren, heeft het ministerie van OCW subsidie verleend aan elf regionale projecten die zij-instroom bevorderen (werving en selectie, opleiden en begeleiden). Wat zijn tot nu toe de succesfactoren, goede praktijken en aandachtspunten? Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de projecten?   De projecten laten zien dat het in korte tijd opzetten van een...

 • Slob maakt geld vrij voor zij-instromers

  Minister Slob stelt extra geld beschikbaar voor de aanpak van het lerarentekort. Het budget voor zij-instromers wordt verhoogd met 4 miljoen in het primair onderwijs en 1,8 miljoen in het mbo. Ook in 2019 wordt extra geld uitgetrokken voor zij-instromers. Schoolbesturen kunnen zo makkelijker een zij-instromer aanstellen, omdat zij een tegemoetkoming ontvangen voor de opleidings- en begeleidingskosten. Zij-instromers moeten al een diploma hebben op hbo-niveau en een geschiktheidsonderzoek...

 • Vissen uit andere vijvers

  Door het lerarentekort boren scholen allerlei nieuwe doelgroepen aan om maar genoeg personeel voor de klas te krijgen. Wat betekent dit voor de onderwijskwaliteit, het team en de organisatie? Hoe begeleid je deze ‘nieuwkomers’? “Iedereen die je binnenhaalt, kan helpen de tekorten op te vullen.”   Zij-instromers, hybride docenten (met een bedrijf of andere job naast hun baan als leraar), ‘importdocenten’ uit het buitenland, uitzendkrachten, gepensioneerden die weer terug voor...

 • Tot 15 oktober aanvragen subsidie zij-instroom

  Er is een beperkt aantal subsidieplekken voor zij-instromers die in 2016 en 2017 begonnen zijn met scholing. Binnenkort kan een vo-docent die de overstap wil maken naar het basisonderwijs ook in aanmerking komen voor de verruimde subsidie zij-instroom. Schoolbesturen kunnen tot 15 oktober een aanvraag indienen voor zij-instromers. In de aangepaste subsidieregeling voor zij-instroom die OCW binnenkort publiceert, wordt geregeld dat docenten met een vo-lesbevoegdheid ook in aanmerking kunnen...

 • Bussemaker wil inzet zij-instromers faciliteren, stimuleren en versnellen

  Op dinsdag 27 juni voerde minister Bussemaker van OCW in Utrecht een besloten discussie in Utrecht met schoolleiders, zij-instromers, HR-managers, onderzoekers, bestuurders, opleiders, leerkrachten en begeleiders over de mogelijkheden om zij-instroomtrajecten te verbeteren. Deze discussie werd gevoerd om in te spelen op het lerarentekort nu en in de toekomst. Bij deze discussie was ook vertegenwoordiging vanuit de AVS aanwezig. Tijdens deze discussie kwamen vele onderwerpen op tafel met als...