13 resultaten
 • ‘Maak voorschoolse gratis’ 

  PERSBERICHT | Gemeente Den Haag heeft besloten om voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand gratis te maken. Is dit eigenlijk niet een geweldig idee voor heel Nederland? ‘Ja’, roepen meer dan 200 directeuren in het basisonderwijs massaal. Dit is hun reactie op een peiling die de Academie en Vakvereniging voor Schoolleiders (AVS) begin maart onder haar leden heeft gehouden. De uitkomsten zijn overweldigend.  ...

 • Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs

  Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, is flink gegroeid. Dit meldt de Volkskrant naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs onder de grootste 37 gemeenten dat op 21 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het is voor het eerst dat de inspectie met cijfers over het...

 • Steeds meer nadruk op leren op de crèche

  Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland leggen steeds meer nadruk op leren in hun opvangprogramma. Doel is om zo de kleintjes een betere aansluiting te geven met de basisschool. Toch is niet iedereen het daarmee eens. “Aandacht voor taal en rekenen is bij peuters en kleuters verloren moeite”, aldus Eugénie de Bresser, directeur/eigenaar van SKS Alles Kids, in NRC. Kinderdagverblijven die zijn overgestapt naar deze nieuwe, speelse manier van leren, zijn van mening dat de...

 • Nieuw bewijs voor effect vve op kinderen met achterstand

  Drie onderzoeken geven duidelijk bewijs aan van de effecten van vve. Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie (vve). Kinderen met een taalachterstand samen in een groep zetten, heeft het grootste effect op hun ontwikkeling. Dit blijkt uit drie onderzoeken die staatssecretaris Dekker van Onderwijs op 7 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat onderzoekers Nederlandse kinderen voor langere tijd hebben...

 • Professionalisering in vve werkt

  Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht in het onderzoeksrapport ‘Wetenschap en Werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek’. De inzet op professionalisering van vve heeft volgens de onderzoekster tot kwaliteitsverbetering geleid. Het onderzoek laat zien dat een hoge mate van educatieve ondersteuning een positief effect heeft op de...

 • Leerkracht en groepssamenstelling invloed op effect VVE

  Het handelen van de leerkracht en de samenstelling van de groep zijn bepalend voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat stelt orthopedagoog Annika de Haan, gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, in haar proefschrift ‘Effecten van voor- en vroegschoolse educatie in gemengde groepen’. Kinderen in groepen waar de beroepskracht relatief veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aanbiedt en begeleidt, laten een snellere...

 • Onderwijsraad pleit voor integraal vrijwillig aanbod voor kinderen vanaf 2,5 jaar

  De Onderwijsraad signaleert een aantal knelpunten bij de actuele ontwikkeling van het jonge kind, zoals de matige educatieve/pedagogische kwaliteit en de fragmentatie van het stelsel waar het gaat om financiering, toegankelijkheid en toezicht. In een adviesgesprek met de Tweede Kamer over ‘Een goede start voor het jonge kind’ pleit de Onderwijsraad daarom voor een integraal vrijwillig aanbod van hoge kwaliteit voor kinderen vanaf 2,5 jaar. De Onderwijsraad adviseert te komen tot een...

 • Educatieve kwaliteit crèches en peuterspeelzalen laag tot gemiddeld

  Op Nederlandse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is de sfeer goed, staan de leidsters open voor signalen van kinderen en leven ze zich goed in de kinderen in. De peuters worden echter weinig aangemoedigd en begeleid in de ontwikkeling van taal- en cognitieve vaardigheden, zoals nieuwe woorden leren, doelen stellen, plannen maken en doorzetten. Dit blijkt uit de eerste resultaten uit het pre-COOL cohortonderzoek van het Kohnstamm Instituut, het ITS en de Universiteit Utrecht. In het...

 • G37-aanpak taalachterstand jonge kinderen licht verbeterd

  De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 gemeenten (G37) is licht verbeterd. Het taalniveau van pedagogisch medewerkers is verhoogd en er zijn meer hbo’ers, vve-plaatsen, schakelklassen en zomerscholen bijgekomen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (OCW) op 25 november aan de Tweede Kamer in een tussenrapportage. Omdat de kwaliteit van vve niet op orde was, zijn er in 2012 met de G37-gemeenten bestuursafspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering en...

 • Eerste resultaten startgroepen voor peuters positief

  De pilot ‘Startgroepen voor peuters’ loopt goed en de betrokkenen zijn positief, blijkt uit een tussenrapportage die staatssecretaris Dekker medio februari naar de Tweede Kamer stuurde. In 2015, als de proef eindigt, wordt meer bekend over de opbrengsten van de pilot. Sinds augustus 2011 loopt op dertig basisscholen een pilot voor peuters met kans op een (taal)achterstand. Zij krijgen voorschoolse educatie in de leeromgeving van de basisschool. De activiteiten zijn gericht op een...

 • Leerkrachten beheersen Engelse taal onvoldoende

  Basisscholen besteden steeds meer tijd aan het geven van Engelse les. Toch is het effect gering, omdat de leerkrachten de taal onvoldoende beheersen. Dat meldt dagblad Trouw naar aanleiding van onderzoek van toetsenontwikkelaar Cito. Hoewel basisscholen steeds vroeger beginnen met Engelse les en er meer tijd aan besteden, spreken leerlingen die nu in groep 8 zitten niet beter Engels dan groep 8-leerlingen in 2006. Dit komt volgens het onderzoek door het gebrek aan Engelse les op de pabo. 59...

 • Engelse les vanaf kleuterklas vooral goed voor spreekvaardigheid

  Leerlingen die al vanaf groep 1 Engelse les hebben, spreken in groep 8 beter Engels dan leerlingen die met Engelse les starten in groep 7. Op de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en woordenschat heeft het vroeg starten met Engels uiteindelijk geen of nauwelijks effect. Dat blijkt uit onderzoek van Cito. Scholen besteden de meeste aandacht aan luisteren en daarna pas aan spreken. Dat vroeg beginnen met Engelse les vooral invloed heeft op de spreekvaardigheid van leerlingen en minder...