6 resultaten
 • Betere informatie richting ouders over vrijwillige ouderbijdrage

  Een kwart van de ouders is bang dat hun kind uitgesloten wordt van extra activiteiten, als ze de ouderbijdrage niet betalen. Ook denken ze dat ze het moeten motiveren als ze niet kunnen of willen betalen. Kansengelijkheid is niet alleen een kwestie van goed onderwijs: minister Wiersma roept scholen op ouders beter voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage. De angst van ouders is ongegrond, want alle leerlingen moeten volgens de wet sowieso mee kunnen doen aan extra activiteiten...

 • Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

  Op 1 augustus 2021 treedt op het gebied van de vrijwillige ouderbijdrage een aangescherpte wetgeving in werking. De wijziging houdt in dat alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Daarnaast worden scholen verplicht dit expliciet te vermelden in de schoolgids. Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos...

 • Eerste Kamer neemt wetsvoorstel vrijwillige ouderbijdrage aan

  Leerlingen mogen nooit uitgesloten worden van activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. De Eerste Kamer nam op 7 juli de initiatiefwet van GroenLinks en SP aan, die dit regelt. Met de nieuwe wet worden de bestaande afspraken in het primair onderwijs wettelijk verankerd.In de wet staat dat als ouders de bijdrage niet kunnen betalen, dit niet mag “leiden tot uitsluiting van een leerling van een activiteit of het opleggen van een...

 • Steeds moeilijker om vrijwillige ouderbijdrage te innen

  Twee derde van de schoolleiders geeft aan dat het scholen relatief veel tijd kost om de vrijwillige ouderbijdrage te innen. Bijna de helft merkt dat de bijdrage minder vaak wordt voldaan. Scholen die er actiever over communiceren, de ouderraad de uitvoering in handen geven, het innen van de gelden uitbesteden aan een administratiekantoor of ouders via automatische incasso laten betalen ondervinden minder problemen. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de AVS waarop 450 schoolleiders...

 • Vrijwillige ouderbijdrage voor veel ouders te hoog

  Een op de drie ouders kan de vrijwillige ouderbijdrage op de school van hun kind niet betalen, zo blijkt uit onderzoek van de SP. Bijna de helft (48 procent) van de ouders betaalt meer dan 50 euro per jaar per kind, 27 procent betaalt zelfs meer dan 100 euro per jaar. Ook uit cijfers van Leergeld Nederland blijkt dat een groeiend aantal ouders de onderwijskosten voor hun kinderen niet kan opbrengen.   Het SP-onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de ouders de ouderbijdrage te hoog...

 • ​Oudergeleding MR moet toezien op schoolkosten

  De oudergeleding in de medezeggenschapsraad moet erop toezien dat de kosten voor onder andere schoolexcursies voor ouders betaalbaar blijven. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op Kamervragen over de ouderbijdrage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.   Dekker geeft schriftelijk antwoord op de vragen die PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing stelde naar aanleiding van berichten dat steeds meer ouders de kosten voor onder andere schoolexcursies niet kunnen...