21 resultaten
 • ‘Maak voorschoolse gratis’ 

  PERSBERICHT | Gemeente Den Haag heeft besloten om voorschoolse educatie voor kinderen met een taalachterstand gratis te maken. Is dit eigenlijk niet een geweldig idee voor heel Nederland? ‘Ja’, roepen meer dan 200 directeuren in het basisonderwijs massaal. Dit is hun reactie op een peiling die de Academie en Vakvereniging voor Schoolleiders (AVS) begin maart onder haar leden heeft gehouden. De uitkomsten zijn overweldigend.  ...

 • Aanvulling voorschoolse educatie in subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma

  De wijziging van de Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie 2020–2021 in verband met een uitbreiding van de aanvraagmogelijkheden voor het tweede subsidietijdvak houdt in, dat ook kindercentra met een regulier aanbod in de schoolvakanties subsidie kunnen aanvragen voor een inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op voorschoolse educatie. Met de oorspronkelijke Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma aanvullend op...

 • Extra aanbod voorschoolse educatie doelgroeppeuters op tijd klaar

  Hoever zijn gemeenten met de invoering van extra voorschoolse educatie (VE) voor doelgroeppeuters? Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. Uit onderzoek van Sardes, Oberon, Cebeon blijkt dat bijna alle gemeenten en VE-aanbieders (ruim) op tijd klaar zijn met het realiseren van extra aanbod.   Doelgroeppeuters hebben vanaf 1 augustus recht op 960 uur voorschoolse educatie (16 uur per...

 • Gratis voorschool kost jaarlijks 0,9 miljard

  Een gratis voorschool van zestien uur per week voor alle kinderen kost 0,9 miljard euro extra per jaar. Dat heeft minister Slob van Onderwijs laten berekenen, omdat hij dit had toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling van 2018. Dit schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Een aantal linkse partijen verzoekt de regering in een motie te onderzoeken wat er nodig is om een zestienurige voorschool per week voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar gratis aan te bieden. Volgens de...

 • Meer uren voor voorschoolse educatie

  Minister Slob wil meer en betere voorschoolse educatie voor peuters met een risico op een onderwijsachterstand. Vanaf augustus 2020 wordt het aantal uren verhoogd van tien tot zestien uur per week. Ook worden pedagogisch beleidsmedewerkers met een HBO-opleiding ingezet om peuterleiders te helpen. De Ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hierover van minister Slob van Onderwijs. Het kabinet heeft 170 miljoen euro uitgetrokken voor de structurele uitbreiding van de voorschoolse educatie....

 • Urenuitbreiding voorschoolse educatie uitgesteld

  Minister Slob heeft besloten de urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen, van 1 januari naar 1 augustus 2020. Dit omdat veel respondenten op de openbare internetconsultatie aangaven dat de tijd tot de voorgenomen inwerkingtreding van de urenuitbreiding naar 960 uur (1 januari 2020) te kort is. De belangrijkste argumenten voor uitstel zijn: Gemeenten hebben meer tijd nodig om de urenuitbreiding op te nemen in hun subsidieverordeningen voor aanbieders van...

 • Internetconsultatie voorschoolse educatie

  Het kabinet gaat het aanbod van de voorschoolse educatie uitbreiden naar 960 uur. Ook komt er een pedagogisch beleidsmedewerker voor 160 uur per voorschoolse educatiegroep. Via internetconsultatie kunnen betrokkenen een reactie geven op het voorstel. Tot en met 22 maart 2019 kunnen belangstellenden via een internetconsultatie een reactie geven op het conceptbesluit Versterking voorschoolse educatie. Het doel van dit besluit is de ontwikkeling van peuters met een risico op...

 • Steeds meer kinderen krijgen peuteronderwijs

  Bijna 80 procent van de kinderen met een risico op een achterstand krijgt peuteronderwijs. Ook peuters zonder achterstand gaan steeds vaker naar de voorschool. De voorschoolse educatie, bedoeld voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar, is flink gegroeid. Dit meldt de Volkskrant naar aanleiding van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs onder de grootste 37 gemeenten dat op 21 februari naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het is voor het eerst dat de inspectie met cijfers over het...

 • Steeds meer nadruk op leren op de crèche

  Veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in Nederland leggen steeds meer nadruk op leren in hun opvangprogramma. Doel is om zo de kleintjes een betere aansluiting te geven met de basisschool. Toch is niet iedereen het daarmee eens. “Aandacht voor taal en rekenen is bij peuters en kleuters verloren moeite”, aldus Eugénie de Bresser, directeur/eigenaar van SKS Alles Kids, in NRC. Kinderdagverblijven die zijn overgestapt naar deze nieuwe, speelse manier van leren, zijn van mening dat de...

 • Nieuw bewijs voor effect vve op kinderen met achterstand

  Drie onderzoeken geven duidelijk bewijs aan van de effecten van vve. Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie (vve). Kinderen met een taalachterstand samen in een groep zetten, heeft het grootste effect op hun ontwikkeling. Dit blijkt uit drie onderzoeken die staatssecretaris Dekker van Onderwijs op 7 juni naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het is voor het eerst dat onderzoekers Nederlandse kinderen voor langere tijd hebben...

 • Professionalisering in vve werkt

  Kinderen die voor- en vroegschoolse educatie (vve) van goede kwaliteit ontvangen, gaan versneld vooruit op woordenschat en rekenen. Dat concludeert pedagoge Lotte Henrichs van de Universiteit Utrecht in het onderzoeksrapport ‘Wetenschap en Werkveld ontmoeten elkaar in actieonderzoek’. De inzet op professionalisering van vve heeft volgens de onderzoekster tot kwaliteitsverbetering geleid. Het onderzoek laat zien dat een hoge mate van educatieve ondersteuning een positief effect heeft op de...

 • Extra geld voor kinderopvang peuters

  Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang op peuterspeelzaal. Gemeenten krijgen 60 miljoen om de peuters die nu niet gaan opvang te bieden voor twee dagdelen gemiddeld per week. Dit is afgesproken tussen minister Asscher van SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De AVS is zeer positief over deze stap die vanuit SZW wordt gezet. “Het vergroten van ontwikkelingskansen is belangrijk voor alle kinderen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren. Tot nu...