124 resultaten
 • CO2-meters verplicht in alle scholen

  Demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul laat het Bouwbesluit 2012 aanpassen: ze wil dat straks in alle klaslokalen in het funderend onderwijs CO2-meters hangen! Binnenkort kun je meedoen aan een internetconsultatie over de wijziging van het Bouwbesluit 2012. De beoogde inwerkingtreding is 1 juli 2024. ...

 • Meer mogelijkheden tot ingrijpen bij ernstige misstanden

  Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in. De wet biedt meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. De definitie van wanbeheer is uitgebreid en de wet maakt het mogelijk om een ‘spoedaanwijzing’ te geven. Burgerschap en veiligheid In het primair en voortgezet onderwijs is door de wet per 1 augustus 2023 sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of handelt in strijd met de...

 • Nieuwe website veiligheid op school

  ‘Jouw Veilige School’ is sinds 1 juni de nieuwe website van OCW. Deze website wil een wegwijzer zijn voor professionals, leerlingen én ouders/verzorgers die zich op school niet veilig voelen en daar wat mee willen. Voel je je onveilig op school, of maak je je zorgen om iemand anders?  Hoe pak je dit aan en waar kun je het beste terecht? Op Jouw Veilige School vind je de organisaties die iets voor je kunnen betekenen. Je kunt op deze website terecht voor informatie en advies over...

 • Kabinet maakt geld vrij om zwemveiligheid te vergroten

  Vanuit Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is een subsidie van 1,2 miljoen euro toegekend voor de uitvoering van het Nationaal Plan Zwemveiligheid 2021 – 2024. Het plan is opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) in overleg met meer dan 30 landelijke organisaties uit de zwembranche en daarbuiten. Doel van het plan is dat iedereen veilig opgroeit en meedoet in ‘Nederland waterland’ door ervoor te zorgen dat inwoners zwemvaardiger worden, door...

 • Onderwijsmedewerker vaker betrokken bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik

  Een steeds groter deel van de meldingen seksuele intimidatie en seksueel misbruik gaan over met taken belaste personen (leraren, ondersteunend personeel et cetera) richting minderjarige leerlingen en studenten. Dat blijkt uit een factsheet over schooljaar 2019-2020 van de Inspectie van het Onderwijs. In het schooljaar 2019-2020 zijn er 1351 meldingen op het meldpunt van de vertrouwensinspecteurs binnen gekomen. In het schooljaar 2019-2020 ontvingen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie...

 • ‘Je moet signaleren; alleen kluisjescontrole is niet genoeg’

  School kan samen met partners als jongerenwerk effectief zijn tegen wapenbezit- en gebruik Het aantal steekincidenten onder jongeren neemt toe. Ook scholen hebben hier – buiten de lockdowns om – mee te maken. Partners zoals het jongerenwerk kunnen helpen om met leerlingen in gesprek te gaan en problemen vroegtijdig te signaleren. Het aantal jongeren dat bij steekincidenten is betrokken neemt sinds 2017 toe. Begin 2017 zijn er acht incidenten, in de zomer van 2020 vijftien. Sinds de...

 • Geef leraren de vrijheid

  Politieke column De moord op de Franse leraar Samuel Paty heeft veel losgemaakt, ook in Nederland. “We moeten in de klas gesprekken kunnen blijven voeren over de verschillen in culturen, de verschillen in diverse religies en ook de uitwassen die dat met zich meebrengt. Juist dat is de kracht van ons onderwijs”, aldus Rudmer Heerema, onderwijswoordvoerder van de VVD. Onlangs werd Frankrijk opgeschrikt door de gruwelijke moord op leraar Samuel Paty. Vermoord, omdat hij zijn leerlingen...

 • Corona, Paty en cross mentoring

  AVS in de pers Scholen blijven worstelen met corona, maar móéten het draaiende houden. Dat schreef RTL Nieuws op 20 oktober. "We zien regelmatig problemen door afwezigheid en schoolleiders proberen van alles om tot een oplossing te komen, eerst intern dan extern. Soms worden klassen opgesplitst en uiteindelijk soms naar huis gestuurd", vertelt de woordvoerder van de AVS. Vicevoorzitter Ingrid Doornbos licht die dag de uitdagingen van schoolleiders toe op BNR Nieuwsradio, naar...

 • Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs

  Praktische ondersteuning bij uitwerking meldcode Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK), waaronder de AVS, ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs. Met onder andere aandacht voor de rol van de schoolleider. In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt...

 • De school als slangenkuil

  Buitensluiten, roddelen en intimidatie. Op sommige scholen leidt het gedrag van collega’s tot sociale onveiligheid, blijkt uit onderzoek. Wat doet dit met je team? En wat doe je eraan als schoolleider? “Dat eerste halfjaar ging ik met pijn in mijn buik naar mijn werk. Er heerste zo’n verschrikkelijke grafstemming op school. Leerkrachten hadden zich teruggetrokken in hun klaslokalen en de samenwerking onderling was minimaal.” Lotte Grijpma (niet haar echte naam) kan zich de sfeer op de...

 • Leerling van school gestuurd vanwege meme-account op Instagram

  Het Frits Philips lyceum-mavo in Eindhoven heeft een 16-jarige leerling van school gestuurd naar aanleiding van een 'meme-account' op Instagram. Ook is een aantal leerlingen voor een dag geschorst. De school heeft aangifte gedaan. Memes zijn bewerkte foto's of heel korte video's die vaak gaan over herkenbare situaties of grappen bevatten. Dit meme-account ging over schoolzaken zoals toetsen of huiswerk. Op het account werden ook sommige medewerkers van de school belachelijk...

 • Helft vmbo’ers voelt zich onveilig op school

  Slechts 56 procent van de vmbo-scholieren voelt zich veilig op school, blijkt uit de eerste LAKS-monitor, het grootschalige tevredenheidsonderzoek onder bijna 75.000 scholieren dat op 14 juni verscheen. Van de vwo’ers ervaart 84 procent de school wel als een veilige plek. Ook geven beduidend meer vmbo’ers dan vwo’ers aan weinig zeggenschap te hebben op school. Het LAKS vindt dit zorgelijk aangezien in 2015 de Wet Veiligheid op school is ingevoerd. Scholen zijn sindsdien verplicht zich in...