13 resultaten
 • Wees er snel bij: subsidies basisvaardigheden weer beschikbaar!

  Op vrijdag 24 maart publiceerde OCW twee subsidieregelingen: Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor scholen 2023 Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden voor prioriteitsscholen 2023 Vanaf maandag 27 maart kunnen scholen die daarvoor in aanmerkingen willen komen, de subsidie aanvragen. 14 april is de sluitingsdag voor aanvragen. Gelijktijdig wordt de wijzigingsregeling gepubliceerd: de bestedingstermijn van de reeds lopende subsidie verbetering...

 • Nieuwe subsidieregeling voor schoolleiders po van buiten het onderwijs

  De AVS is blij met deze nieuwe subsidieregeling. Zij-instromers zijn hard nodig voor het schoolleiderstekort. Vanaf 1 september 2022 kunnen besturen van po-scholen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van de opleiding en de begeleiding van schoolleiders van buiten het onderwijs. Het aanvraagformulier voor de subsidieregeling is (let op!) pas vanaf 1 september via deze link te vinden. Doel van de regeling Zowel in het coalitieakkoord als in het Onderwijsakkoord...

 • Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

  Minister Wiersma van Onderwijs kondigde enige tijd geleden aan dat hij wil dat scholen inzetten op de zogenoemde basisvaardigheden (rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid) en stelt nu een forse subsidie ter beschikking voor scholen die hiermee aan de slag willen gaan. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022-2023 en 2023-2024 en komt in twee varianten: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam. Vooralsnog...

 • Subsidie Impuls en innovatie bewegingsonderwijs

  Vanaf 2023 zijn scholen uit het (speciaal) basisonderwijs verplicht om minstens 2 uur per week bewegingsonderwijs te verzorgen. De subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs ondersteunt scholen die meer bewegingsonderwijs willen geven. Gisteren is de aangepaste regeling gepubliceerd: er kan weer subsidie worden aangevraagd, en wel t/m 15 mei 2022. Scholen kunnen deze subsidie gebruiken om de verplichte twee uur te halen, om extra lessen te geven of om bewegen...

 • Subsidieregeling opleiden van onderwijsassistenten tot leraar uitgebreid

  Met de subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' kunnen besturen subsidie aanvragen voor een opleiding van onderwijsassistenten of leraarondersteuners tot leraar in het primair onderwijs. Het subsidieplafond voor 2022 is verhoogd vanwege het grote aantal subsidieaanvragen in 2021. Zo kunnen volgend jaar 200 extra onderwijsassistenten en -ondersteuners met subsidie de opleiding tot leraar volgen. De subsidieregeling 'onderwijsassistenten opleiden tot leraar' biedt een...

 • Subsidieregeling korte scholingstrajecten verlengd

  De Regeling subsidie korte scholingstrajecten vo wordt per 1 januari 2022 verlengd tot en met het kalenderjaar 2022. Wie als leraar werkt in het voortgezet onderwijs, en daarvoor niet de juiste bevoegdheid heeft, kan een subsidie aanvragen om deze met een kort scholingstraject te halen. Ook leraren die in deze sector willen gaan werken komen in aanmerking. Het gaat om de volgende scholingstrajecten: •        een traject waarmee leraren bekwaam worden...

 • Onderwijskwaliteit in de regio

  Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) stelt 6,6 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar regionale onderwijsvraagstukken. De aanvraag moet uiterlijk 18 januari 2022 kenbaar zijn gemaakt. Alleen bestaande regionale netwerken kunnen een aanvraag indienen. Daarin werken onderzoekers van universiteiten of hogescholen samen met praktijkprofessionals uit de voor- en vroegschoolse educatie (vve), het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) of het middelbaar...

 • Stimuleren van vernieuwend cultuureducatief aanbod: Regeling Cultuureducatie

  Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie heeft op 24 augustus 2021 de Regeling Cultuureducatie gepubliceerd. Doel van het Fonds is om het ontwikkelen en uitvoeren van eigentijds en vernieuwend cultuureducatief aanbod te stimuleren dat aansluit op de vraag van kinderen en jongeren. Als de aanvraag voldoet aan de formele indieningsvereisten, neemt het Fonds een beslissing over de aanvraag. Over aanvragen boven de € 25.000,– geeft een externe adviescommissie vooraf...

 • Vanaf 4 januari start subsidieaanvraag verbeteren ventilatie op scholen

  De subsidieregeling voor ventilatie op scholen (SUVIS) is gepubliceerd in de Staatscourant. Minister Slob van Onderwijs kondigde eerder al aan dat het kabinet 360 miljoen euro ter beschikking stelt om de ventilatie op scholen te verbeteren. Bij deze huidige regeling kunnen gemeenten en schoolbesturen maximaal 1 miljoen euro aanvragen. Doel van de regeling is om het binnenklimaat op scholen op energiezuinige manier te verbeteren. Voorwaarde is dat de gemeente een verklaring geeft dat de...

 • Aankondiging regeling Schoolkracht: subsidie voor schoolontwikkeling

  In de tweede helft van november wordt de nieuwe regeling Schoolkracht opengesteld, waarmee scholen in po, vo en so budget (maximaal 30.000 euro) kunnen aanvragen voor een plan voor schoolontwikkeling. Dit is een vervolg op het eerdere Schoolleiders Innovatie OntwikkelFonds (SIOF) en  LerarenOntwikkelFonds (LOF). Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over de manier waarop het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken...

 • Aanvraag subsidie wegwerken achterstanden mogelijk

  Scholen voor basis-, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie kunnen tussen 2 juni en 21 juni subsidie aanvragen voor programma's om corona-onderwijsachterstanden weg te werken. In totaal is er bijna 250 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het wegwerken van onderwijsachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Met dit bedrag kunnen scholen programma’s opzetten om de opgelopen achterstanden van leerlingen en studenten aan te pakken. Uit een...

 • Aanvraag subsidie voor regionale aanpak lerarentekort

  Schoolbesturen en lerarenopleidingen kunnen vanaf 15 januari subsidie aanvragen voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in de regio. Regioadviseurs van Arbeidsmarktplatform PO en Voion staan klaar om te adviseren bij het plan van aanpak en om vragen te beantwoorden. Met de subsidieregeling kunnen schoolbesturen samen met collega-besturen, lerarenopleidingen en andere partners in de regio, zoals gemeenten, een plan van aanpak ontwikkelen om het lerarentekort gezamenlijk terug te...