2 resultaten
  • Sponsorconvenant geactualiseerd

    Het in 2019 verlopen sponsorconvenant is na een uitgebreide evaluatie vernieuwd. De geüpdatete afspraken zijn een handreiking om scholen te helpen bij het nemen van zorgvuldige en transparante beslissingen over het aangaan van sponsorovereenkomsten. In het Sponsorconvenant 2020 – 2022 zijn enkele spelregels geformuleerd die scholen helpen om sponsorovereenkomsten op een zo positief mogelijke manier in te zetten. Belangrijke uitgangspunten bij sponsoring in het onderwijs: de...

  • Sponsorconvenant 2019 vastgesteld

    In februari 1997 hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties, waaronder de AVS, en de andere belangenorganisaties een sponsorconvenant afgesloten. Dat convenant is sindsdien een aantal keren aangepast en verlengd. Formeel is het convenant op 1 januari 2019 beëindigd. Partijen hebben inmiddels afgesproken om de looptijd van het convenant na doorvoering van een paar technische wijzigingen met een jaar te verlengen en wel tot en met 31 december 2019. In de tussenliggende periode...