47 resultaten
 • Publicatie over schooltijden geactualiseerd

  De AVS-publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ is in juni 2021 geactualiseerd. De herziene versie is nu te bestellen via de website van de AVS. In de (achtste herziene) uitgave ‘Naar andere schooltijden, en dan?’ zijn daar waar relevant enkele gegevens geactualiseerd en wijzigingen verwerkt, zoals de verwijzingen naar de CAO PO, de veranderingen rondom het experiment flexibele onderwijstijden basisonderwijs en het Programma Ruimte voor Regie. Link Meer informatie en...

 • Start experiment Ruimte in Onderwijstijd

  Per 1 augustus 2020 start het experiment Ruimte in Onderwijstijd. De twintig deelnemende basisscholen mogen afwijken van de vakantieregeling, van de vijfdaagse schoolweek en hen wordt de mogelijkheid geboden om andere professionals dan de bevoegde leerkracht onder voorwaarden voor maximaal honderd uur per jaar les te laten geven. De aanmeldtermijn voor het experiment liep van 1 tot en met 31 mei 2020. Er hebben zich 24 scholen aangemeld. Van de acht scholen die aan het eerdere Experiment...

 • Hulp bij het opstellen van het werkverdelingsplan

  Komende periode is het weer tijd om aan de slag te gaan met het werkverdelingsplan. Ter ondersteuning is er voor schooldirecteuren een Excelbestand gemaakt, dat gebruikt kan worden bij het opstellen van het werkverdelingsplan voor schooljaar 2020/2021. Tevens vind je hier een toelichting, ‘Het verhaal achter de cijfers’. Dit bestand kun je gebruiken naast het jaartaakprogramma van Axilium. Zie www.jaarplanner.nl Links en downloads Rekenmodel schooltijden...

 • Twintig basisscholen mogen flexibeler omgaan met onderwijstijd

  Vanaf schooljaar 2020/2021 kunnen twintig scholen uit het primair onderwijs meedoen aan een experiment om flexibeler om te gaan met de invulling en organisatie van onderwijstijd. Scholen kunnen zich tussen 1 mei en 31 mei 2020 aanmelden voor het experiment Ruimte in Onderwijstijd. Doel van het ministerie van OCW is om te onderzoeken of en hoe een andere invulling en organisatie van de onderwijstijd de kwaliteit van het onderwijs op de langere termijn kan verbeteren. Het experiment duurt vijf...

 • Vanaf schooljaar 2020/2021 nieuw experiment en onderzoek flexibele onderwijstijden

  In het programma ‘Ruimte voor regie in het primair onderwijs’ gaat minister Slob van Onderwijs onderzoeken hoe hij eraan kan bijdragen dat scholen meer regie voelen en nemen in de inrichting en organisatie van hun onderwijstijd. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Kamer informeert over de moties Heerema en Bisschop. In de motie Heerema verzoekt de Kamer de regering het wettelijk mogelijk te maken dat scholen die voldoen aan nader vast te stellen...

 • Slob vindt flexibele onderwijstijden te risicovol voor onderwijskwaliteit

  Het invoeren van flexibele onderwijstijden voor alle basisscholen in Nederland is een te ingrijpende keuze met risico’s voor de onderwijskwaliteit. Daarom wil minister Slob van Onderwijs de wet- en regelgeving niet aanpassen naar aanleiding van het experiment flexibele onderwijstijden. Dat schrijft hij in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer. De AVS heeft al eerder aangegeven dat zij zeer teleurgesteld is dat het experiment op dit moment al wordt stopgezet. De minister baseert zich bij...

 • Slob beëindigt experiment flexibele onderwijstijden

  Vanaf schooljaar 2020/2021 mogen basisscholen niet meer experimenteren met flexibele onderwijstijden en vakanties. De deelnemende scholen aan het experiment moeten zich vanaf volgend schooljaar ook weer aan de huidige wet- en regelgeving houden. Minister Slob schrijft op 2 april aan de Tweede Kamer dat hij dit heeft besloten op basis van een inspectieonderzoek naar onder andere de risico’s voor de onderwijskwaliteit. De AVS is teleurgesteld dat het experiment op dit moment al wordt stopgezet....

 • Basisschool in Zaandam gaat over op vierdaagse schoolweek

  Groep 5 van openbare basisschool de Spiegel in Zaandam, onderdeel van scholenstichting Zaan Primair, gaat na de herfstvakantie over op een vierdaagse schoolweek. Ook twee andere openbare scholen in Zaandam gaan hiertoe over. Slob schreef eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat het invoeren van een structurele vierdaagse schoolweek wettelijk niet is toegestaan, maar dat de wet wel ruimte biedt om maximaal zeven keer per jaar vierdaagse schoolweken in te roosteren voor de groepen drie tot...

 • Traditionele schooltijden steeds minder in trek

  Dit schooljaar is het percentage scholen dat het traditionele schooltijdenmodel hanteert verder gedaald naar 41 procent. Op een derde van de scholen (33 procent) wordt momenteel het continurooster gehanteerd. De laatste jaren stappen scholen ook vaker over naar het vijf-gelijke-dagenmodel:14 procent van de scholen hanteert dit model op dit moment. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies. Vorig jaar hanteerde nog 50 procent van de basisscholen het...

 • Iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school

  Scholen lopen vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. De aanpak kan bijzonder zijn en voor meerdere scholen nuttig. Deze maand in Zo kan het ook!: De leerlingen van obs West in Capelle aan den IJssel gaan iedere dag van 8.15 tot 13.15 uur naar school, onder meer door de overblijf te laten vervallen “Dat brengt ontzettend veel rust.”   ‘Ga terug naar 25 lesuren in de week’, die opdracht kreeg obs West van het schoolbestuur. De school gaf namelijk te veel uren les. De eindtijd werd met...

 • Experiment flexibiliseren onderwijstijd verlengd

  Het experiment flexibiliseren onderwijstijd is verlengd om beter te kunnen beoordelen of het sectorbreed toepassen ervan mogelijk is. Binnen dit experiment mogen enkele pilotbasisscholen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Ouders en leerlingen bepalen op deze scholen naar eigen inzicht, in overleg met de school, hun vrije dagen en vakantie. De looptijd van het experiment was van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2014. Vervolgens is op basis van de...

 • Dekker verlengt experiment flexibele onderwijstijden

  Het experiment flexibilisering onderwijstijd primair onderwijs geeft onvoldoende aanknopingspunten om een weloverwogen besluit hierover te nemen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil daarom het experiment verlengen tot de zomer van 2018.   In 2011 begon het experiment flexibilisering onderwijstijd, waarbij scholen mogen afwijken van de centraal vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek. Dekker meldt dat uit het experiment verschillende beelden...