46 resultaten
 • Input AVS voor verkiezingen

  In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen zijn de partijen op dit moment druk bezig met het afronden van hun verkiezingsprogramma. AVS heeft haar inbreng ter ondersteuning aan deze programma’s met diverse politieke partijen gedeeld. AVS vraagt aan de overheid haar zorgen te delen en om de juiste randvoorwaarden.   De rol van de schooldirecteur is een van de meest complexe in het onderwijs. Onderzoek laat zien dat sterk leiderschap een cruciale factor is voor de kwaliteit van de...

 • Tekorten: pijnlijke keuzes nodig

  De constante druk om de tekorten op te vangen, leidt tot grote werkdruk bij schoolleiders. Er is nauwelijks of geen tijd om te bedenken welke opties er zijn om de tekorten op te vangen en de mogelijke gevolgen daarvan helder te krijgen of goed te doordenken. ...

 • Subsidie voor potentiële schoolleiders

  Hoe kunnen we het schoolleiderstekort terugdringen? Een van de oplossingen is het zorgen voor meer instroom, bijvoorbeeld van professionals van buiten het onderwijs. Het ministerie van OCW subsidieert professionals die de stap willen zetten om schooldirecteur in het primair onderwijs te worden. Ken jij iemand die toe is aan een volgende stap in zijn of haar carrière? Om meer schoolleiders van buiten het onderwijs te werven, zijn er gunstige voorwaarden voor de overstap. Tot en met 15...

 • CAO-onderhandelingen

  AVS: hoogste prioriteit terugdringen schoolleiderstekort

  Voor de CAO PO komt AVS met een eigen inzet en geeft daarmee de hoogste prioriteit aan het structureel terugdringen van het schoolleiderstekort. Het is vijf voor twaalf. In het traject naar een nieuwe cao voor het primair onderwijs vond op 13 april 2023 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. Wat AVS betreft zouden sociale partners nu cao-afspraken moeten maken om het tij te keren en het schoolleiderstekort terug te dringen. Lees de inzet van de AVS Het tekort aan...

 • Voorlopersaanpak regionale samenwerking

  Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's. Door samen te werken kunnen schoolorganisaties, lerarenopleidingen en beroepsgroep beter inspelen op de personeelstekorten....

 • Helft van de scholen straks zonder directeur

  Alarmbellen gaan af! Prognoses laten zien dat ongeveer de helft van de huidige schoolleiders binnen nu en tien jaar met pensioen gaat. Met een schoolleiderstekort van 13,6% is dit een donderwolk die boven de scholen hangt. Dit blijkt uit de recente verkenning ‘Schoolleiders werven en behouden door arbeidsvoorwaarden op maat’ dat door het Arbeidsmarktplatform PO is gepubliceerd. “Het is vijf voor twaalf. Als er nu niet meer aandacht komt voor betere arbeidsvoorwaarden op maat voor...

 • Behoud je medewerkers

  Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning Hoe zet je duurzame inzetbaarheid (DI) en strategische personeelsplanning in om je schoolteam toekomstbestendig te maken? Waarom is DI zo belangrijk voor jou, je team en je school? Als schoolleider wil je ervoor zorgen dat je medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien, gelukkig zijn in hun werk en een passende plek hebben die aansluit bij de schoolvisie. Maar hoe doe je dat? De AVS en VfPf inspireren je graag om...

 • Schoolleiderstekort weer toegenomen

  Rapport  Personeelstekorten primair onderwijs van CenterData De tekorten aan schoolleiding zijn binnen de G5 licht en buiten de G5 sterk toegenomen. Dat blijkt uit het rapport  Personeelstekorten primair onderwijs van CenterData (in opdracht van OCW) dat onlangs is aangeboden aan de Tweede Kamer. Landelijk is het schoolleiderstekort opgelopen van 12,9 naar 13,6 procent. De AVS maakt zich hier zorgen over. “Sterke schoolleiders zorgen voor sterke scholen. De schoolleider is heel...

 • Infographic stimuleren langere werkweek

  Omhoog die wtf!

  Onderzoek AP-PO naar deeltijdwerken in het po Een van de manieren om het lerarentekort minder groot te maken, is het stimuleren van de huidige werknemers om iets meer te gaan werken. Het is aan besturen en met name schoolleiders om hiermee aan de slag te gaan. Ga praten! Aldus het Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs (AP-PO) dat op 17 november onder de titel Deeltijdwerken in het primair onderwijs een verkenning presenteerde naar deeltijdwerken en de mogelijkheden om een groter...

 • AVS in gesprek met Clique Magazine over professionalisering en welbevinden

  Hoe maak je het vak aantrekkelijker? Wat kunnen we doen aan het oplopende schoolleiders- en lerarentekort? Een van de opties is het vak aantrekkelijker maken. Dat vindt de AVS, die hierover geïnterviewd is door Clique Magazine. Het tekort heeft onder andere te maken met het werkplezier en de ontwikkelingsmogelijkheden binnen een school. Voorzitter Karin Straus: “Als AVS vinden wij het belangrijk dat schoolleiders zich bewust zijn van de impact die zij hebben op de mate waarin het...

 • Onderzoek

  Doe mee aan onderzoek CenterData over personeelstekorten po in G5

  Scholen ontvangen in de eerste week van oktober een e-mail van onderzoeksbureau Centerdata met het verzoek de tekorten op schoolniveau op te geven (via een online omgeving). Het doel van het onderzoek, dat gefinancierd wordt door het ministerie van OCW, is het inzichtelijk maken van de actuele ontwikkeling van de personeelstekorten (leraren- en schoolleidingtekorten) in het primair onderwijs. De AVS roept op mee te werken aan dit onderzoek. Invullen kan tot 14 oktober.  Met een in 2021...

 • OCW wil aanpak leraren- en schoolleiderstekort intensiveren

  Het onderwijs - met een groot personeelstekort - is in een crisis beland, die sluipenderwijs dagelijks groter wordt. Alle acties ten spijt, is er tot nu toe te weinig voortgang gemaakt in de aanpak van dit probleem. Daarom moeten alle registers open. Van een overheid op afstand naar een integrale lerarenstrategie. Dat schrijven de onderwijsministers Wiersma en Dijkgraaf op 1 juli in een brief aan de Tweede Kamer. In het recent gesloten Onderwijsakkoord en de bijbehorende werkagenda heeft de...