3 resultaten
  • Goede communicatie tussen ouders en school essentieel

    Voor educatief partnerschap is vertrouwen van ouders en een brede aanpak van de school nodig, blijkt uit een onderzoek naar het realiseren van educatief partnerschap op drie basisscholen in Zaandam. Het onderzoek maakt deel uit van het programma Kortlopend Onderwijsonderzoek 2013. Goede communicatie tussen de school en de ouders en een juiste houding van leerkrachten, zijn essentieel voor het realiseren van educatief partnerschap, concludeert onderzoeker Yolande Emmelot van het Kohnstamm...

  • Landelijke Ouderraad van start

    De nieuwe Landelijke Ouderraad is 1 januari 2014 van start gegaan. De LO Raad is spreekbuis voor alle ouders met schoolgaande kinderen, sinds het ministerie van OCW de subsidie voor de landelijke ouderorganisaties heeft ingetrokken. Kerntaak is informatie en steun bieden aan individuele ouders en groepen van ouders die zich regionaal of rond een specifiek (onderwijs)thema organiseren. Het oprichtingsbestuur van de LO Raad heeft met het aannemen van een directeur de eerste stap gezet voor de...

  • Ouderbetrokkenheid thuis effectiever dan ouderbetrokkenheid op school

    Van alle vormen van betrokkenheid van ouders bij de school, levert dat wat ouders thuis doen en laten rond school de grootste bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Aanzienlijk minder groot is het effect van ouderbetrokkenheid op school en het contact tussen ouders en leraren. Leraren kunnen wel meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen. Dit blijkt uit een NWO-studie van onderwijsonderzoeker Eddie Denessen (Radboud Universiteit Nijmegen) en zijn team. De onderzoekers bestudeerden 165...