140 resultaten
 • Subsidieregeling Statushouders

  De subsidieregeling Statushouders en de stap naar de klas is gepubliceerd. Van 15 augustus 2023 om 09:00 uur tot 15 september 2023 om 21:00 uur kan het bevoegd gezag van een school in het voortgezet onderwijs de subsidie aanvragen op de website van DUS-i. Sinds enkele jaren zijn er in Nederland verschillende ondersteuningsprogramma’s om statushouders perspectief te bieden en te begeleiden naar een onderwijsgevende functie in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Om deze programma’s te...

 • Meer geld voor opleiden OOP tot leraar

  Het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2023 voor het primair onderwijs is verhoogd van 8 miljoen naar 16 miljoen euro waardoor nu 800 OOP’ers de opleiding tot leraar kunnen volgen. Op basis van de Subsidieregeling onderwijspersoneel opleiding tot leraar (voorheen: Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar) kan een bevoegd gezag of samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor het opleiden tot leraar van een onderwijsondersteunend personeelslid dat bij hen in dienst is....

 • Pilots Onderwijstijd VO geven scholen ruimte

  Het ministerie van OCW is met de bonden en vakorganisaties, waaronder AVS, overeengekomen dat er via een pilot in het Voortgezet Onderwijs in het schooljaar 2024-2025 ruimte ontstaat om het onderwijs anders te organiseren. De bedoeling van de pilot is dat scholen ervaring kunnen opdoen met het aanbieden van substantieel minder uren onderwijstijd dan momenteel de standaard is. De tijd die vrijkomt, kan door leraren besteed worden aan meer ontwikkel- en voorbereidingstijd om het onderwijs met...

 • Tekorten: pijnlijke keuzes nodig

  De constante druk om de tekorten op te vangen, leidt tot grote werkdruk bij schoolleiders. Er is nauwelijks of geen tijd om te bedenken welke opties er zijn om de tekorten op te vangen en de mogelijke gevolgen daarvan helder te krijgen of goed te doordenken. ...

 • Spanningsvelden voor schoolleiders

  Onlangs verscheen het rapport van Schoolleidersregister PO over de ontwikkelingen en de spanningsvelden waar de schoolleider in het Primair Onderwijs mee te maken heeft. Het rapport, dat een co-productie is van de monitorgroep van schoolleiders en onderzoekers, gaat in op de ontwikkelingen en spanningsvelden in 2022. De belangrijkste ontwikkelingen voor de schoolleider in 2022 zijn het lerarentekort, de basisvaardigheden en kansenongelijkheid. Lerarentekort Waar in 2021 het...

 • Wetsvoorstel HRM stopt tekorten niet

  AVS maakt zich grote zorgen over het wetsvoorstel Strategische Human Resources Management (SHRM). Hierin komen maatregelen aan bod, die de personeelstekorten niet gaan oplossen en het ook niet aantrekkelijker maken om in het onderwijs te gaan werken. Het wetsvoorstel lijkt op zichzelf te staan en samenhang tussen beleidsmaatregelen ontbreekt. De genoemde maatregelen in het wetsvoorstel zouden de tekorten aan leerkrachten en schoolleiders moeten terugdringen, de uitstroom van startende...

 • Lever je casus in over beperkingen bevoegdheden

  Het lerarentekort vraagt om anders en kritisch te kijken naar de wet- en regelgeving in het funderend onderwijs. Nu ervaren scholen bijvoorbeeld soms juridische drempels om bekwame leraren bevoegd te krijgen of om bevoegde leraren breder in te kunnen zetten. Kun je een concrete praktijkcasus geven waarin je tegen beperkingen van het bevoegdhedenstelsel aanloopt? Lever die voor 16 juni in bij AVS-adviseur Lianne ter Steeg. gesloten. Eén van de doelen hierbij is te onderzoeken hoe we het...

 • Meeruren-bonus aantrekkelijk bij financiële prikkel

  Minister Wiersma heeft een onderzoek (van ResarchNed) naar de mogelijkheden van een meeruren-bonus in het onderwijs naar de Kamer gestuurd. Hieruit blijkt dat meer uren werken voor onderwijsprofessionals alleen interessant is bij een voldoende financiële prikkel. “Voor een bonus van 150 euro netto per maand voor de duur van een jaar wil circa 10 procent van de deeltijd leraren waarschijnlijk hun contract gedurende een jaar met een dag uitbreiden, bij een bonus van 400 euro...

 • Voorlopersaanpak regionale samenwerking

  Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's. Door samen te werken kunnen schoolorganisaties, lerarenopleidingen en beroepsgroep beter inspelen op de personeelstekorten....

 • Urenuitbreiding leraren: schoolleider (ook) aan zet

  Bovenaan het onlangs uitgebrachte rapport Urenuitbreiding in het primair onderwijs staat gelijk een quote van een schoolleider: “Wat ik het krachtige vind aan urenuitbreiding als oplossing voor het personeelstekort, is dat ik hier als schoolleider echt zélf wat aan kan doen en het verschil kan maken.” Lees over de pilot bij drie schoolbesturen, uitgevoerd door Het Potentieel Pakken (HPP). Schoolbesturen die willen dat leraren meer gaan werken, kunnen dit het best projectmatig...

 • Behoud je medewerkers

  Inspiratiesessie duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning Hoe zet je duurzame inzetbaarheid (DI) en strategische personeelsplanning in om je schoolteam toekomstbestendig te maken? Waarom is DI zo belangrijk voor jou, je team en je school? Als schoolleider wil je ervoor zorgen dat je medewerkers zich optimaal kunnen ontplooien, gelukkig zijn in hun werk en een passende plek hebben die aansluit bij de schoolvisie. Maar hoe doe je dat? De AVS en VfPf inspireren je graag om...

 • Griepgolf nekt schooldirecteur

  De griepgolf legt de angel in het onderwijs bloot. De lerarentekorten zijn al gigantisch, maar door de griepgolf heeft bijna de helft van het aantal schooldirecteuren nóg meer moeite om de bezetting op hun school rond te krijgen. Dat blijkt uit een peiling van AVS, waaraan 669 schoolleiders deze week meewerkten. De forse personeelstekorten in het onderwijs geven directeuren enorme kopzorgen, aldus AVS-voorzitter Karin Straus. “Zij moeten elke dag opnieuw dat gat zien te dichten en staan...