8 resultaten
 • De schoolleider leest mee!

  De kwaliteitswaaier Effectief Onderwijs in Begrijpend Lezen is de afgelopen jaren ontwikkeld door de Kennistafel Effectief Leesonderwijs. Uit onderzoeken kennen we het belang van de rol van de schoolleider in het bevorderen van de onderwijskwaliteit. Op donderdag 7 december vertelt ons lid Linda Pereboom van de Cazimirschool over haar rol in een webinar over dit thema. In dit webinar licht Mirjam Snel, voorzitter van de Kennistafel Effectief Leeswonderwijs, de kenniswaaier toe. Vervolgens...

 • Duurzame verbetering van het onderwijs

  Zet examentrainers in om het lerarentekort weg te werken en koppel huiswerkbegeleiding aan een ‘stadspas’ voor minima. Dit zijn twee van de oplossingen die de Nationale DenkTank 2021 presenteert op 14 december. Hoe dragen we bij aan een duurzame verbetering van de kwaliteit van en de kansengelijkheid binnen het primair en voortgezet onderwijs? Over deze vraag bogen zich de afgelopen vier maanden twintig jonge onderzoekers met uiteenlopende achtergronden. Onder begeleiding van...

 • pamflet

  Onderwijsvertegenwoordigers brengen pamflet uit

  VO-raad, AVS, AOb, FvOv, CNV Onderwijs, LAKS De coronacrisis heeft bestaande en onderliggende problemen vergroot. Kansengelijkheid, leerlingenwelzijn en onderwijskwaliteit zijn extra onder druk komen te staan. In de komende regeerperiode zijn investeringen nodig in het voortgezet onderwijs. Dat stellen diverse vakbonden, waaronder, de AVS, de VO-raad en scholierenorganisatie LAKS. De benodigde investeringen zijn gebaseerd op de Brede maatschappelijke heroverweging: -Kansengelijkheid:...

 • Kwaliteitszorgsysteem: ‘Zoek aansluiting bij bestaande processen’

  Drie jaar na de invoering van Passend onderwijs krijgen samen­werkings­verbanden meer aandacht voor het opzetten van een kwaliteitszorg­systeem. Waaraan moet zo’n systeem voldoen? Hoe krijg je zicht op de opbrengsten van Passend onderwijs? Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Femke Janssen inventariseerde factoren en stakeholders die van invloed zijn op het kwaliteitszorgsysteem.   Als student Onderwijskunde aan de Radboud Universiteit onderzocht Femke Janssen, inmiddels beleidsmedewerker...

 • Weinig bekend over invloed schoolbesturen op onderwijskwaliteit

  In Nederland hebben we hoge verwachtingen van schoolbesturen om onderwijskwaliteit te verbeteren. Veel onderwijsbeleid leunt op het functioneren van besturen. Maar of en hoe besturen invloed kunnen uitoefenen op onderwijskwaliteit, daarover is weinig bekend, zo blijkt uit een systematische literatuurstudie van de Radboud Universiteit Nijmegen. Onderzoeker Marlies Honingh zocht in internationale studies naar de relatie tussen schoolbesturen en onderwijskwaliteit in het po en vo. Er is weinig...

 • Nederland in top 3 tevreden en goed presterende leerlingen

  Nederlandse leerlingen van 15 jaar zijn tevreden of heel tevreden met hun leven. En dat niet alleen: ze presteren ook nog eens goed. Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3, blijkt uit driejaarlijks onderzoek door de OESO (PISA-2015). Staatssecretaris Dekker heeft de resultaten op 19 april aangeboden aan de Tweede Kamer.  Nederlandse leerlingen worden beduidend minder gepest dan leerlingen in andere landen die zijn onderzocht. Slechts 3.3 procent van de leerlingen...

 • Hoe staat het met de sc hoolleider

  Leidinggevenden in het funderend onderwijs overhandigen op 13 april de rapportage ‘De Staat van de Schoolleider’ aan het ministerie van Onderwijs en de inspectie. Dit verslag is de nieuwste loot aan de ‘Staat van’-stam; we kennen immers al jarenlang De Staat van het Onderwijs, en afgelopen jaren zijn daar De Staat van de Leerling en De Staat van de Leraar bij gekomen. Meer dan 550 AVS-leden en vo-schoolleiders leverden een bijdrage aan het rapport via een online onderzoek en...

 • Verschillen in stedelijke sturing onderwijskwaliteit groot

  Op stedelijk niveau sturen op onderwijs- en schoolverbetering heeft zin. Maar wel onder de juiste condities. Dat concludeert Prof. Edith Hooge, hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS School for Business and Society, die de onderwijsverbeteringsprogramma’s van Rotterdam, Almere en Amsterdam met elkaar vergeleek in haar rapport ‘Leren van beter presteren, stedelijk sturen van onderwijskwaliteit’. In de drie steden werkten gemeente en schoolbesturen tussen 2010 en 2014 samen om de onderwijs-...