9 resultaten
 • Kijk in de keuken van kinderopvang

  17 mei: Zicht op kinderopvang Veel schoolleiders werken intensief samen met een kinderopvangorganisatie of hebben kinderopvang direct in hun gebouw. Een derde groep schoolleiders geeft zelf leiding aan kinderopvang, meestal in een IKC. AVS vindt het belangrijk deze ontwikkelingen te volgen en waar mogelijk te stimuleren. Daarom participeren we actief in het Platform voor Kindcentra en informeren we schoolleiders over deze ontwikkeling. Op 17 mei ben je welkom op de informatieve bijeenkomst...

 • Kinderopvangfonds stopt, beweging gaat door

  Het Kinderopvangfonds startte in 2007, maar stopt nu. De beweging die op gang is gebracht, gaat echter wel door! Dat bleek tijdens de slotbijeenkomst van Het Kinderopvangfonds in de Meervaart in Amsterdam. Er waren veel woorden van dank voor het belangrijke pionierswerk van het Kinderopvangfonds voor de ontwikkeling van de kinderopvang in Nederland en de bijdrage aan de verbindingen in de integrale kindcentra. AVS is altijd betrokken geweest als partner en blijft betrokken bij het PACT voor...

 • Tiende IKC-congres op 29 september, Utrecht

  Op vrijdag 29 september 2023 vindt voor de tiende keer de landelijke IKC-dag plaats. Dit jaar is de insteek IKC: integraal én inclusief, met als congrestitel: Een plek voor ieder kind. ...

 • AVS in de Pers: lerarentekort, cao-onderhandelaarsakkoord, kinderopvang en leerachterstanden

  De AVS is de afgelopen tijd volop in het nieuws geweest. Van radio en televisie tot magazines, sites en landelijke dagbladen. Hieronder een overzicht. • In het tv-programma EenVandaag laat AVS-voorzitter Petra van Haren weten hoe groot het lerarentekort is en dat veel jonge leraren het onderwijs verlaten, omdat ze niet zo snel een vast contract kunnen krijgen. Ook vertelt ze dat er geïnvesteerd moet worden in de rol van schoolleiders, omdat juist zij een cruciale positie hebben in het...

 • Buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open

  Vanaf maandag 19 april gaan ook de buitenschoolse opvanglocaties weer volledig open. Dat heeft het kabinet op 13 april 2021 in de persconferentie bekendgemaakt. De kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs zijn sinds 8 februari weer volledig open. Net als bij de kinderdagopvang, de gastouderopvang en het basisonderwijs worden aanvullende maatregelen genomen om mogelijke verspreiding tegen te gaan. Daarnaast worden houders van BSO-locaties...

 • VNG adviseert gemeenten over de realisatie van (nood)opvang

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een advies uitgebracht voor gemeenten over het realiseren van (nood)opvang. Het kabinet heeft de voorzitters van de veiligheidsregio’s verzocht om (nood)opvang aan te bieden aan kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. Gemeenten organiseren deze noodopvang, ondersteund door de VNG.  Over deze (nood)opvang Deze opvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een...

 • Samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang versterkt

  De samenwerking tussen basisscholen en kinderopvangorganisaties is sinds 2016 sterker geworden. In 2019 zijn de doelen vaker op elkaar afgestemd, is er meer afstemming tussen de leerkrachten en de pedagogisch medewerkers en zijn er vaker afspraken juridisch vastgelegd. De knelpunten die zich voordeden in 2016, bestaan echter nog steeds. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Samenwerking in beeld 2’, dat onderwijsadviesbureau Oberon op 27 maart publiceert. Het eerste exemplaar is aan minister Slob...

 • Kabinetsreactie op rapport Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs

  Het kabinet heeft in juli officieel gereageerd op het rapport 'Tijd om door te pakken' van de Taskforce samenwerking kinderopvang en onderwijs, waarin dertien adviezen werden gegeven om de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang te vergemakkelijken. Het kabinet blijft zich afzijdig houden van ingrijpende stelselwijzigingen en wil niet buiten de huidige wettelijke en financiële kaders treden. In een brief (hieronder te downloaden) beschrijven staatssecretaris Van Ark van SZW...

 • Nieuwe regel inschrijven onderwijspersoneel in Personenregister kinderopvang

  Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen en de kinderopvang veiliger te maken. Moet het onderwijspersoneel zich ook laten registreren als het te maken heeft met kinderopvang?   Deze situatie kan zich met name voordoen bij de Integrale kindcentra (IKC). Voor de registratie is onder andere een geldige...