5 resultaten
 • Kinderombudsman wil kinderen van ouders met problemen een stem geven

  Kinderen en jongeren die opgroeien met een vader of moeder die problemen heeft, hebben meer ondersteuning en sneller hulp nodig. Dat blijkt het project Hoor je mij wel. De kinderombudsman vraagt hier aandacht voor. Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met een psychische of lichamelijke ziekte, verslaving of beperking. Vaak nemen zij taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd. Kinderombudsman Margrite Kalverboer: “De hulp en...

 • Steeds meer kinderen nemen contact op met de Kinderombudsman

  Het aantal kinderen dat contact opneemt met de Kinderombudsman is in 2016 verdubbeld. 327 kinderen en jongeren wisten de Kinderombudsman te vinden met vragen, hulpverzoeken of klachten. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Kinderombudsman dat onlangs is gepubliceerd. In totaal is de Kinderombudsman in 2016 3.286 keer benaderd, een stijging van 20 procent ten opzichte van 2015. Net als in voorgaande jaren namen de meeste mensen contact op over jeugdzorg, onderwijs en omgang na een scheiding....

 • Kinderrechtentour: kinderen ervaren te hoge werkdruk

  Veel kinderen en jongeren ervaren een te hoge werkdruk. Ook willen ze meer hulp bij schoolzaken en een breder vakkenaanbod. Dit komt naar voren uit de Kinderrechtentour door Nederland, die Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer in september startte. De Kinderombudsvrouw zet deze onderwerpen hoog op haar agenda. Kalverboer wil nader onderzoeken waar het probleem van de hoge werkdruk nu precies zit en dit agenderen bij politici, beleidsmakers en professionals in het onderwijs. Ook blijkt uit de...

 • Een op de negen kinderen heeft het moeilijk thuis

  Bijna één op de negen kinderen (11.4 procent) heeft thuis al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. En meer dan 1 op 5 van de 11- en 12-jarigen in Nederland heeft al 2 of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt (22,4 procent). Dit zijn bijvoorbeeld combinaties van een echtscheiding met verwaarlozing of andere vorm van kindermishandeling of psychische problemen van ouders met alcohol- en drugsmisbruik in het gezin. Hoe meer stressvolle ervaringen kinderen meemaken, hoe ongelukkiger en...

 • Margrite Kalverboer nieuwe Kinderombudsman

  De Tweede Kamer heeft Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman. Kalverboer is bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Zij vervangt Marc Dullaert die tot 1 april Nederlands eerste Kinderombudsman was.   Kalverboer rondde de studies Nederlands Recht, Orthopedagogiek en de kunstacademie af en promoveerde in 1996 in de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Naast haar werk als hoogleraar is zij voorzitter van het College van Beroep van de...