32 resultaten
 • Tips voor onderwijsprofessionals bij werken met meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Tegen welke dilemma’s bij de toepassing van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling lopen onderwijsprofessionals aan? Augeo Foundation maakte, in opdracht van het ministerie van VWZ, een factsheet over de ervaringen, belemmeringen en oplossingen bij het werken met de meldcode. De aansluitende campagne geeft onderwijsprofessionals tips en aanbevelingen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan dat bedoeld is om professionals te helpen eerder en beter...

 • Toolkit Kindermishandeling: wat kan jij doen?

  In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Dat betekent dat er gemiddeld één kind per schoolklas wordt mishandeld. Scholen spelen een belangrijke rol in het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar hoe weet je nu of jouw vermoeden klopt? Hoe breng je het ter sprake? En wat is dan de volgende stap? Kortom, wat kan jij doen? Antwoorden op deze vragen vind je in de toolkit...

 • Podcast en gids over kindermishandeling en huiselijk geweld

  Van programma Geweld hoort nergens thuis Op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere wil het team het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling verbreken en de drempel om erover te praten verlagen. Een van de initiatieven is het project ‘op tijd erbij op school’ waarin jonge mensen die zelf met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken hebben gehad, het gesprek aangaan met de kinderen op school. De schoolleider, een leerkracht en een beleidsadviseur gaan met elkaar in gesprek...

 • Week tegen Kindermishandeling: 15-21 november

  Van 15 tot en met 21 november 2021 vindt de 9e editie van de Week tegen Kindermishandeling plaats! Dit jaar is het thema: '... dichterbij dan je denkt'.  In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem. Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat kindermishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms...

 • Gesprekshandleiding om aanpak kindermishandeling te verbeteren

  Onlangs was de presentatie van het langlopende Verwey-Jonker onderzoek ‘Kwestie van lange adem. Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’. Maar wat kun je hier nu concreet mee? Daarbij helpt deze gesprekshandreiking. Door het uitgebreide onderzoek is het Verwey-Jonker instituut veel meer te weten gekomen over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. Het instituut constateert dat het anderhalf jaar na de...

 • Toename kindermishandeling tijdens eerste lockdown

  Tijdens de ‘intelligente lockdown’ in het voorjaar waren er meer slachtoffers van kindermishandeling dan in een periode zonder lockdown. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Er was sprake van een toename van emotionele verwaarlozing, waaronder verwaarlozing van het onderwijs en het getuige zijn van huiselijk geweld. Vooral gezinnen met kinderen over wie al zorgen bestonden, lijken kwetsbaar. De onderzoekers schatten in dat bijna 40.000 kinderen, oftewel 14 per 1.000...

 • Afgelopen voorjaar meer meldingen van kindermishandeling

  De Kindertelefoon had dit voorjaar te maken met een piek in het aantal contacten over kindermishandeling. Daarnaast blijkt uit onderzoek van De Kindertelefoon dat een derde van de kinderen zich door mensen in hun eigen omgeving niet serieus voelt genomen. In de Week tegen Kindermishandeling 2020, die van 16 tot en met 22 november plaatsvond, werden 30 ervaringsverhalen gedeeld. Om inzicht te krijgen in het thema kindermishandeling heeft De Kindertelefoon 3200 geanonimiseerde chats en 255...

 • Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs

  Praktische ondersteuning bij uitwerking meldcode Scholen spelen een belangrijke signaleringsrol bij kindermishandeling. De onderwijspartijen van de Beweging tegen Kindermishandeling (BtK), waaronder de AVS, ontwikkelden daarom een Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs. Met onder andere aandacht voor de rol van de schoolleider. In Nederland worden naar schatting 119.000 kinderen geconfronteerd met kindermishandeling of huiselijk geweld. Gemiddeld wordt...

 • Bij ruim vijftig procent gezinnen blijft thuissituatie onveilig na melding bij Veilig Thuis

  Onderzoek aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in dertien Veilig Thuis regio’s Bij ruim vijftig procent van de gezinnen was de thuissituatie anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis, nog alles behalve veilig. Gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling spelen, hebben langdurige en specialistische hulp nodig. Pas als het geweld écht helemaal is gestopt, gaat het beter met ouders en kinderen. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut deed bij 576...

 • Week tegen Kindermishandeling: activiteiten en ervaringsverhalen

  In Nederland groeit circa 3 procent van alle kinderen op in een onveilige gezinssituatie. In de Week tegen Kindermishandeling, van 16 tot en met 22 november 2020, wordt extra aandacht besteed aan de aard en omvang van dit probleem. Door het land worden elk jaar tientallen activiteiten georganiseerd tijdens de Week tegen Kindermishandeling. Veel activiteiten zijn dit jaar vanwege de coronamaatregelen online, zoals online conferenties, workshops en webinars. Op de website van de Week tegen...

 • Stappen gezet in toepassing Meldcode huiselijk geweld

  Het onderwijs zet grote stappen als het gaat om het bevorderen van de toepassing van de Meldcode huiselijk geweld. Dat blijkt uit de vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis. Het onderwijs werkt momenteel aan een veldnorm kindermishandeling en huiselijk geweld en heeft in april de App Meldcode Kindermishandeling voor het onderwijs ontwikkeld. De noodzakelijke maatregelen die het kabinet heeft genomen om het coronavirus te bestrijden,...

 • ‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

  Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een belangrijke les: houd de telefoonnummers van gezinnen en jongeren up to date. “Al vrij snel na het begin van de sluiting kregen we signalen van gezinnen waarin het niet goed ging. Wij zijn zoveel mogelijk met de ouders of verzorgers in gesprek gegaan, soms ook op school. Deze gezinnen zaten vaak al in een...