49 resultaten
 • World café van ESHA op 28 februari

  In het  volgende digitale World Café van ESHA op woensdag 28 februari (14.30-15.30 uur):  wat kunnen schoolleiders doen om de toegenomen werkdruk van leraren aan te pakken en hoe kan technologie helpen een aantal van de uitdagingen het hoofd te bieden? ...

 • ESHA World café over AI op 12 januari

  Kunstmatige intelligentie houdt ons allemaal bezig. Het is niet de vraag of we het willen in ons onderwijs, het is slechts de vraag hoe we AI integreren op een manier die leraren, leerlingen en onszelf als schoolleiders helpt bij het realiseren van kwaliteitsonderwijs. De internationale schoolleidersorganisatie ESHA, waar AVS mee samenwerkt op internationaal gebied en waar jij als schoolleider ook lid van bent, organiseert over dit onderwerp een digitaal World Café op vrijdagmorgen 12...

 • Estlandse schooldirecteuren op bezoek bij AVS

  Op woensdag 20 september waren er 21 schoolleiders uit Estland op bezoek bij AVS. Het schoolleiderstekort is ook in Estland een urgent vraagstuk. AVS ging hierover het gesprek aan. Medewerkers Frank Koelen en Lianne ter Steeg brachten samen met de 21 schoolleiders uit Estland een bezoek aan basisschool De Kwikstaart in Uithoorn. Schoolleider Boudewijn van Stuijvenberg vertelde enthousiast over het onderwijs op de Kwikstaart en de samenwerking binnen Brede School Legmeer. Daarna volgde een...

 • Emerging leaders forum op 20 en 21 september

  Save the date: op 20 en 21 september organiseert de International confederation of principals (ICP) het ‘emerging leaders forum’ in Rovaniemi, Fins Lapland van 22-24 september.  AVS-adviseur internationalisering Resi van der Coer en programmamanager AVS  Marieke van Leeuwen zijn hierbij aanwezig om de netwerkactiviteiten voor (startende) schoolleiders en het aankomende mentoringprogramma voor schoolleiders toe te lichten. (Aankomende) schoolleiders en bestuurders van over de hele...

 • Tusim in Den Haag

  Project TUSIM: Europese schoolleiders speken over digitale transformatie in het onderwijs

  Hoe staat het met de digitalisering in het onderwijs? Het project TUSIM brengt schoolleiders en beleidsmakers uit verschillende landen bijeen die samen verkennen welke ontwikkelingen er al gaande zijn op dit gebied. Tegen welke problemen lopen schoolleiders en onderwijsbestuurders aan? Wat hebben zij nodig om de complexiteit van digitale transformatie te begrijpen en hierin een strategie te ontwikkelen? TUSIM, dat staat voor Technological Update In School Management, is een samenwerking...

 • Ga mee naar de internationale schoolleidersconferentie op Cyprus

  De AVS organiseert van 15 tot 25 mei een studiereis rondom de Europese schoolleidersconferentie op Cyprus. Ga mee met een groep schoolleiders uit Nederland, laat je inspireren door buitenlandse collega's en keer met veel nieuwe ideeën weer terug. Meld je individueel of met een groep schoolleiders aan voor 4 maart. Tijdens de ESHA-conferentie op 18-21 mei komen schoolleiders uit alle landen van Europa bij elkaar in een bruisende en lerende omgeving. Europese schoolleiders gaan met...

 • Relatie leggen tussen wereldburgerschap, internationalisering en diversiteit

  Er moet in het primair onderwijs meer aandacht komen voor internationalisering. Dat is belangrijk omdat de wereld van kinderen steeds groter wordt en thema’s als duurzaamheid globaal moeten worden aangepakt. Dit zegt Petra van Haren in een interview met Nuffic. De Nederlandse organisatie voor internationalisering van het onderwijs Nuffic interviewt AVS-voorzitter Petra van Haren ter gelegenheid van haar afscheid als AVS-voorzitter aan het eind van 2021. In het primair onderwijs mag meer...

 • Subsidie voor internationalisering

  Vanaf 1 november 2021 kunnen scholen voor primair en voortgezet onderwijs de subsidie Internationalisering Funderend Onderwijs aanvragen voor activiteiten in 2022. Om voor subsidie in aanmerking te komen is het belangrijk dat internationalisering is verankerd in het schoolbeleid. Je kunt subsidie aanvragen voor: starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). Bij vvto wordt maximaal 15 procent van de onderwijstijd in de vreemde taal gegeven;samenwerking tussen po en vo op het gebied...

 • Aanbevelingen EEPN aan de Europese Unie

  De European Education Policy Network (EEPN) on Teachers and School Leaders, een Europees network van diverse organisaties (o.a. beleidsmakers), promoot samenwerking, beleidsontwikkeling en – uitvoering op diverse niveaus. Het Europese netwerk geeft 12 aanbevelingen aan de Europese Unie. De focus van het tweede jaar van het project lag op het ondersteunen van schoolleiderschap en lesgeven in het digitale tijdperk, rekening houdend met de impact van de COVID-19-pandemie op het onderwijs. Om...

 • OESO-rapport: onderwijsbestedingen Nederland blijven achter bij economische groei

  Bestedingen per leerling in vo hoger dan in po De onderwijsbestedingen in Nederland blijven achter bij de economische groei. De toename in uitgaven aan primair, voortgezet en hoger onderwijs lag in ons land op jaarbasis tussen 2012 en 2019 op 1,1 procent. Dat is veel minder dan het gemiddelde in de EU en binnen de OESO (allebei 1,6 procent per jaar). Dat blijkt uit het rapport Education at a Glance 2021. Wel besteedt Nederland verhoudingsgewijs iets meer van het Bruto Nationaal Product...

 • Hoe internationaal is ons onderwijs?

  Deel je visie In opdracht van OCW voert Nuffic een onderzoek uit waarmee de organisatie voor internationalisering in onderwijs in kaart brengt wat de visie is van scholen (van basisscholen t/m hoger onderwijs) op internationalisering. 12 vragen over de visie en activiteiten van jouw school op het gebied van wereldburgerschap, internationale (virtuele) uitwisselingen en taalonderwijs. Met jouw antwoorden brengt Nuffic in kaart hoe internationaal ons onderwijs eigenlijk is. Ook als je...

 • AVS studiereis rond ESHA conferentie in mei 2022

  De ESHA-conferentie vindt plaats op 18-21 mei 2022. Rondom deze conferentie verzorgt de AVS weer een studiereis. Op de ESHA-website staat vermeld wat de reden is voor (weer) een verplaatsing. “The various restrictions set by health authorities and local governments, the possibility ofanother outbreak during the next months and – above all – the values of health, safety and security of all participants were the main reasons behind our decision.” De AVS organiseert een...