5 resultaten
 • Tekorten: pijnlijke keuzes nodig

  De constante druk om de tekorten op te vangen, leidt tot grote werkdruk bij schoolleiders. Er is nauwelijks of geen tijd om te bedenken welke opties er zijn om de tekorten op te vangen en de mogelijke gevolgen daarvan helder te krijgen of goed te doordenken. ...

 • Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

  Gebrek aan maatwerk functiewaardering directeuren

  (Adjunct-)directeuren in het primair onderwijs zijn de schakel tussen schoolbesturen, OOP en leraren. Vanuit die positie dragen zij bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Er wordt veel gevraagd van (adjunct-)directeuren. Meer erkenning, waardering en ondersteuning van het vak is nodig. Het onderzoek van Leeuwendaal naar de functie en beloning van de (adjunct-)directeur en het ondersteunend personeel levert een belangrijke bijdrage aan deze discussie. Een eerlijke waardering is mogelijk binnen...

 • Schoolbesturen en PGMR hebben sleutelpositie voor eerlijke waardering (adjunct-)directeuren PO

  Uit een recente peiling van AVS (890 respondenten) blijkt dat veel directeuren ontevreden zijn over hun financiële waardering. Daar komt bij dat zij taken toebedeeld krijgen van hun bestuur (65%) zonder de bijbehorende bevoegdheid (28.4%). Karin Straus, voorzitter AVS benadrukt: “Elke schoolleider heeft recht op een beleidsrijk geformuleerde functiebeschrijving die recht doet aan de werkelijkheid en waarin niet alleen de taken, maar ook de bevoegdheden die daarbij horen beschreven zijn....

 • 96% AVS-leden stemt voor onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023

  Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor) voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2...

 • Oproep aan adjunct-directeuren: deelname FUWA-onderzoek

  Momenteel doet onderzoeksbureau Leeuwendaal in opdracht van sociale partners een onderzoek onder directeuren, en adjunct-directeuren en OOP’ers of het functiewaarderingssysteem dat in het funderend onderwijs gebruikt wordt, FUWA, wel voldoende recht doet aan de inhoud, complexiteit en verantwoordelijkheid van het werk van de schoolleider en OOP’er. Graag nodigen we adjunct-directeuren uit om op woensdag 15 juni a.s. om 15.00 uur deel te nemen aan een kwalitatief onderzoek over de...