9 resultaten
 • Combinatiefunctionarissen stimuleren sport en cultuur

  Combinatiefunctionarissen dragen positief bij aan de landelijke doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. Dat concluderen Kennispraktijk voor Sport, Onderwijs en Gezondheid en het Mulier Instituut na onderzoek naar de effecten van de komst van de combinatiefunctionarissen.Uit hun onderzoek blijkt dat de komst van de combinatiefunctionarissen positieve effecten heeft gehad, namelijk:• het aanbod sport en cultuur is toegenomen;• op een (beperkt) aantal scholen is er nu een...

 • Nieuwsbrief Projectgroep Combifuncties Onderwijs

  De Projectgroep Combifuncties Onderwijs houdt u op de hoogte van practices, ervaringsverhalen en landelijke ontwikkelingen op het gebied van combinatiefuncties. Hiertoe brengt de projectgroep een aantal informatieve nieuwsbrieven uit. Wilt u deze nieuwsbrieven ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden. Inhoudelijke en achtergrondinformatie kunt u vinden op...

 • Combinatiefunctionaris levert waardevolle bijdrage aan sport- en cultuuraanbod op school

  De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent. Meer dan de helft van de deelnemende scholen en besturen geeft aan dat de combinatiefunctionaris de taken van de leerkracht verlicht. De ...

 • Monitor combifuncties onderwijs 2011

  De bekendheid met de Impuls brede scholen, sport en cultuur, kortweg Impuls, is in 2011 gestegen met bijna 12 procent naar 91 procent. Meer dan de helft van de deelnemende scholen en besturen geeft aan dat de combinatiefunctionaris de taken van de leerkracht verlicht. De kwaliteit van de werkzaamheden van de functionaris wordt door 72 procent als uitstekend ervaren en 80 procent vindt dat de combinatiefunctionaris in hoge mate bijdraagt aan een waardevolle uitbreiding van het activiteitenaanbod...

 • Combifunctionaris krijgt 7,5

  Uit een monitor van de projectgroep Combifuncties Onderwijs blijkt dat scholen en besturen die deelnemen aan de `Impuls brede scholen, sport en cultuur´ de inzet van de combinatiefunctionaris gemiddeld waarderen met een 7,5. De meeste scholen geven aan dat combifunctionarissen veel bijdragen aan het ...

 • Door crisis minder combinatiefuncties in 2012

  De ministerraad heeft ingestemd met de voortgangsrapportage `Impuls brede scholen, sport en cultuur´. Gemeenten kunnen met structurele steun van het rijk personeel aantrekken dat zorgt voor een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur voor kinderen en jongeren. Door de ...

 • Gemeenten vanaf 2010 – Derde tranchegemeenten

  Gemeenten vanaf 2010Derde tranchegemeenten De gemeenten die in 2010 de gelegenheid krijgen om te gaan starten met de combinatiefuncties, zijn door het ministerie bekend gemaakt. Deze derde tranche bestaat uit de volgende 164 gemeenten. Pas als de ...

 • Gemeenten vanaf 2009 – Tweede tranche

  Gemeenten vanaf 2009 Met de Impuls wil het kabinet samen met gemeenten en met de onderwijs- sport- en cultuursector een structurele impuls geven aan de realisering van totaal 2.500 combinatiefuncties in 2012. De Impuls wordt gefaseerd ingevoerd door middel van tranches. Het beschikbare budget loopt in de periode 2008 t/m 2012 op. Na 2009 volgen nog drie tranches waarbij alle overige gemeenten aan de beurt komen om gebruik te maken van de Impuls. Het streven is om binnen alle Nederlandse...

 • Hindernissen bij realisatie combinatiefuncties

  De Taskforce Combinatiefuncties "onder leiding van voorzitter Philip Geelkerken" presenteerde op 20maart het eindrapport "Aan het werk met combinatiefuncties!" Struikelblok blijkt de omzetbelasting bij hetdetacheren van personeel in combinatie met de werkgeversrol voor lokale partijen als (brede) scholen. Het rapport bevat handreikingen, modellenen adviezen voor onder andere hetministerie van OCW en de sociale partnersin de sectoren onderwijs, sport,cultuur, kinderopvang en welzijn om...