4 resultaten
 • 20 procent van jonge leraren wil binnen 5 jaar basisonderwijs verlaten

  TALIS: Nederlandse schoolleiders tevreden met hun baan Nederlandse leraren en schoolleiders van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs zijn erg tevreden met hun huidige baan. Toch zijn er verschillen tussen de sectoren. In de onderbouw van het vo geeft bijna 80 procent van de schoolleiders aan tevreden te zijn met hun salaris. In het basisonderwijs ligt dit met 41 procent een stuk lager. Schoolleiders zijn hierover wel meer tevreden dan leraren. Bijna één op de...

 • Arbeidsomstandighedenwet wijzigt op 1 juli 2017

  Op 1 juli 2017 treden de wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet in werking. De wijzigingen hebben met name betrekking op de versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met de arbodiensten en bedrijfsartsen. Hieronder de wijzigingen op een rij. Doelstellingen versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met de arbodienstverleners/arbodeskundigen; verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts bij...

 • 67 procent vo-werknemers vindt aanvullende maatregelen tegen werkdruk nodig

  Ruim 80 procent van de werknemers in het vo is tevreden tot zeer tevreden met hun baan en 74 procent is, alles bij elkaar genomen, tevreden tot zeer tevreden met hun arbeidsomstandigheden. Dat blijkt uit de analyse van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) voor het voortgezet onderwijs. De NEA is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de arbeidssituatie van werknemers in Nederland. De reguliere NEA doet verslag van de bevindingen over alle sectoren en de hele...

 • Lerares hogere kans op stemproblemen dan leraar

  Vrouwen in het onderwijs kampen vaker met stemproblemen dan hun mannelijke collega. Volgens Amerikaans onderzoek heeft dit te maken met de manier waarop vrouwen ademhalen. Lesgeven is een beroep met een verhoogde kans op stemproblemen: onderwijsgevenden hebben twee keer zoveel kans op stemproblemen dan werknemers in andere beroepen. Het gaat dan om klachten als stemvermoeidheid, pijn en een schorre of krakende stem. De stem wordt veel gebruikt in de klas en wordt vaak langdurig gebruikt in...