250 resultaten
 • Onderhandelaars-akkoord PO: 10% loonstijging

  In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders. ...

 • Onderhandelingen CAO PO weer hervat

  Terwijl velen van jullie hebben genoten van een welverdiende vakantie informeert AVS jullie over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. Inmiddels hebben we de eerste verkenning achter de rug. De intentie bij bonden en werkgevers in het PO en VO is om er zo snel mogelijk uit te komen en onze achterban binnen twee weken een mooi resultaat te kunnen voorleggen. In onze laatste nieuwsbrief (17 juli 2023) hebben wij gemeld dat tijdens de zomervakantie de...

 • Zomervakantie mét cao-onderhandelingen

  Stand van zaken rondom de CAO PO. Terwijl velen van jullie genieten van hun vakantie of zich bezighouden met de laatste loodjes van het schooljaar, willen we jullie informeren over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. ...

 • Geen gepaste loonsverhoging voor het onderwijs

  Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben de afgelopen weken geprobeerd het kabinet te bewegen meer geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Dit is niet gelukt. ...

 • Op naar betere arbeids-voorwaarden

  Het kabinet is aan zet om met meer geld over de brug te komen. Dit hebben de werkgeversorganisaties van het primair en voortgezet onderwijs via een brief bij de minister aangekaart. Ondertussen blijven de sociale partners, waar onder AVS, inhoudelijk met elkaar in gesprek om te komen tot een akkoord voor een nieuwe cao voor primair onderwijs. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer de gesprekken tot een akkoord leiden. AVS zet in op aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor schoolleiders (zie...

 • AVS steunt acties in het voortgezet onderwijs

  Op 25 mei voeren vakbonden en medewerkers, met steun van de werkgevers, in het voortgezet onderwijs actie. De acties zijn gericht om het kabinet te bewegen extra geld ter beschikking te stellen voor een goede loonsverhoging. Er is meer geld nodig om een nieuwe, fatsoenlijke cao af te sluiten. AVS steunt deze acties. Op dit moment vinden de onderhandelingen plaats om zowel in het vo als in het po te komen tot een nieuwe cao. Het grote leraren- én schoolleiderstekort, naast de huidige hoge...

 • CAO-onderhandelingen

  AVS: hoogste prioriteit terugdringen schoolleiderstekort

  Voor de CAO PO komt AVS met een eigen inzet en geeft daarmee de hoogste prioriteit aan het structureel terugdringen van het schoolleiderstekort. Het is vijf voor twaalf. In het traject naar een nieuwe cao voor het primair onderwijs vond op 13 april 2023 de eerste formele bijeenkomst plaats met sociale partners. Wat AVS betreft zouden sociale partners nu cao-afspraken moeten maken om het tij te keren en het schoolleiderstekort terug te dringen. Lees de inzet van de AVS Het tekort aan...

 • Eerste stappen CAO proces

  De eerste stappen in het proces om te komen tot een nieuwe CAO PO zijn gezet. De inzet is met de commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en de AVS-ledenraad besproken. Op 22 maart 2023 is de inzet vervolgens vastgesteld door het AVS-bestuur. De volgende stap is dat de vakbonden nu gaan proberen om te komen tot een gezamenlijk inzet. Die verkenning wordt nu opgestart. De huidige cao loopt tot en met 30 april 2023. De voorbereidingen voor een nieuwe ronde cao-onderhandelingen zijn...

 • AVS bereidt inzet cao voor

  Hoe komt de CAO PO tot stand? De huidige cao loopt van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Inmiddels zitten de cao-partijen daarom weer om de tafel. Op de infographic is te zien welke stappen er allemaal doorlopen kunnen worden, omdat een cao op verschillende manieren tot stand kan komen. Op dit moment halen we de input op bij onze leden en formuleren we een inzet (stap 3 en 4). Eind maart/begin april verkennen de vakbonden met elkaar of ze met een gezamenlijke inzet komen of met een...

 • Onderwijsakkoord vraagt om gezamenlijkheid

  Onderwijsakkoord vraagt om gezamenlijkheid

  AVS geeft geen steun aan het standpunt van AOb, CNV, FNV en FvOv om nu al een voorschot te nemen op de uitkomst van een discussie over het CAO stelsel die nog moet gaan plaatsvinden. Het belang van schooldirecteuren is daar niet bij gediend. Zoals afgesproken in het Onderwijsakkoord dienen wijzigingen van het stelsel niet aan de cao tafel maar eerst op bestuurlijk niveau besproken te worden met alle betrokken partijen. Die stap is nu overgeslagen. AVS heeft, net als alle andere partijen,...

 • CAO PO 2022–2023 definitief vastgesteld

  De sociale partners, PO-Raad en de vakbonden, waaronder de AVS, hebben het cao-akkoord en de CAO PO 2022 – 2023 ondertekend op donderdag 14 juli 2022.De looptijd van de nieuwe CAO PO is van 1 juni 2022 tot en met 30 april 2023. Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe akkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent per 1 juli 2022 en een eenmalige...

 • 96% AVS-leden stemt voor onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023

  Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor) voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2...