96% AVS-leden stemt voor onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023

Maar liefst 96 procent van de AVS-leden heeft vóór het nieuwe onderhandelaarsakkoord CAO PO 2022-2023 gestemd. In dit onderhandelaarsakkoord hebben sociale partners, waaronder de AVS, ingestemd met een loonstijging van 4,75 procent en een eenmalige uitkering van 500 euro (naar rato van de werktijdfactor) voor al het onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Ook zijn er afspraken gemaakt over professionalisering en een nieuwe ouderschapsverlofregeling. Wanneer de PO-Raad en tenminste 2 vakbonden toestemming hebben van hun leden en het bestuur om het onderhandelaarsakkoord om te zetten in een definitief cao-akkoord, is er een nieuwe cao po. De verwachting is dat in juli bekend wordt of sociale partners het onderhandelaarsakkoord kunnen omzetten in een definitief akkoord.

Diverse AVS-leden geven de AVS complimenten, hoewel er ook kritische geluiden blijven. Enkele positieve geluiden van respondenten: “Hard gewerkt aan een mooi akkoord!” “Goed dat de waardering voor het onderwijs in de salarissen zichtbaar wordt.” “Super bedankt, wat fijn dat dit gelukt is. Ik hoop dat hierdoor meer nieuwe instroom gaat komen voor dit mooie vak!” “Eindelijk na 30 jaar ervaring het idee dat de mensen in het po serieus worden genomen.” En: “Alweer geld erbij, dit is ongekend. Nu kan toch echt niemand meer klagen over de bezoldiging. Dank voor jullie werk!” Toch zijn er ook leden die vinden dat de beloning achterblijft bij de zwaarte en verantwoordelijkheid van het werk en andere leden die zich afvragen of de salarisperspectiefgarantie die zij hadden dan ook weer stijgt. Het laatste is uiteraard het geval op basis van artikel 5.6 lid 8 en ook de handreiking zal zo spoedig mogelijk bijgewerkt worden zodra de CAO PO 2022-2023 wordt vastgesteld.

Zorgen zijn er van AVS leden over het onderzoek naar de functie(waardering) en inschaling van schoolleiders (FUWA PO). “Er dreigt een groot tekort aan schoolleiders”, aldus een AVS-lid. Een andere respondent reageert: “de werkdruk is simpelweg te hoog.” Het onderzoek naar FUWA PO loopt nog steeds en zodra de resultaten bekend zijn kunnen we bepalen wat de AVS moet doen om de belangen van schoolleiders te behartigen. “Het is belangrijk dat schoolleiders hun  strategische taken en hun onderwijskundig leiderschap op kunnen pakken. Dat is waar zij uiteindelijk het grootste verschil maken in het onderwijs naar de leerlingen. Om dit te kunnen doen  is ruimte en ondersteuning nodig. Besturen die deze belangrijke rol van schoolleiders erkennen geven daar ook een eerlijke waardering aan. In dit goed werkgeverschap en daarmee de versterking van de positie van de schoolleider hebben besturen uiteindelijk een heel belangrijke rol. AVS zal zich altijd inzetten om schoolbesturen hierop te wijzen,” aldus AVS-voorzitter Karin Straus.

Links

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden