Personeel, ouders en leerlingen van de 12 experimenteerscholen zijn erg tevreden over het experiment ‘flexibilisering onderwijstijd’. Het overgrote deel (85 procent) van het personeel is positief over het werken met flexibele onderwijstijden en ouders geven aan dat werk en privé hierdoor beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Dat blijkt uit de derde monitor (en eindrapport) experiment flexibilisering onderwijstijd van Regioplan. Uit een andere monitor van Regioplan blijkt dat schooldirecties, leerkrachten en ouders ook positief zijn over het 5-gelijkedagenmodel. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs reageert op de monitors in een brief aan de Tweede Kamer.

Experiment flexibilisering onderwijstijd
Dekker schrijft in zijn reactie dat met name ouders erg tevreden zijn met het experiment, waarbij scholen mogen afwijken van twee wettelijke regels: de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal 5 dagen. Door de flexibele onderwijstijden kunnen zij hun werk en gezinsleven beter organiseren. Ook het overgrote deel van het personeel (85 procent) is positief over hun werk(tijden). Leerlingen zijn met name enthousiast over de aandacht die ze krijgen tijden de dagen en
uren dat er minder andere kinderen aanwezig zijn.

Dekker wijst wel op een aantal tekortkomingen van de deelnemende scholen, dat blijkt uit een kwaliteitsonderzoek van de inspectie. Slechts twee scholen bieden een ononderbroken leerproces, wat betekent dat het onderwijs meer op de leerling wordt afgestemd. De inspectie constateert bij acht scholen tekortkomingen in het vormgeven van de zorg voor leerlingen.
Dekker concludeert dat dit experiment, dat plaatsvond van 1 augustus 2011 tot 1 augustus 2014, laat zien dat het werken met flexibele onderwijstijden veel vraagt van scholen, van de kwaliteit en flexibiliteit van de leerkrachten, de aansturing door de directie en de ondersteuning door het bestuur. Dekker: “Het kan ook veel opleveren, wat betreft de tevredenheid van ouders en wat betreft de afstemming van het onderwijs op de behoeften van leerlingen. Daar is echter een goede school voor nodig, met goede schoolleiders, leraren en kwaliteitszorg. Dat is voor mij een harde voorwaarde.”

Voordat een besluit wordt genomen over het al dan niet sectorbreed veranderen van de regelgeving, wil Dekker nog een aantal acties ondernemen en onderzoeken doen, waarbij de onderwijsbonden worden betrokken. De bewindsman verwacht in het  voorjaar van 2015 de Tweede kamer verder te kunnen informeren.

Monitor 5-gelijkedagenmodel
Dekker schrijft in zijn brief dat de monitor, uitgevoerd in opdracht van de ministeries van OCW en SZW, uitwijst het 5-gelijkedagenmodel voor- en nadelen kent. De schooldirecties zien in het model voordelen wat betreft de rust in de school en de mogelijkheden voor leerkrachten om na schooltijd te werken. Zij zien, net als leerkrachten en ouders, het grootste nadeel in de korte pauzes. Uit de monitor blijkt dat er ouders zijn die meer zijn gaan werken en ouders die minder zijn gaan werken. 50 procent van de ouders geeft aan dat zij arbeid en zorg beter kunnen combineren. Dekker: “Het 5-gelijkedagenmodel is een welkome aanvulling op het palet aan onderwijstijdmodellen waar scholen uit kunnen kiezen.” Bijna de helft van de leerkrachten vindt dat de effectieve onderwijstijd door het 5-gelijkedagenmodel is toegenomen.
 
Dekker verwacht in het voorjaar van 2015 de kamer te kunnen informeren of een nieuw ‘experiment flexibele en virtuele onderwijstijd’, met een belangrijke rol voor ict en onderwijs op afstand, doorgang vindt.

Minder traditionele onderwijstijden
Steeds meer scholen stappen af van traditionele onderwijstijden waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan, berichtte de NOS onlangs. Bijna één op de vijf basisscholen verplicht de kinderen om samen met de leerkrachten op school te lunchen.

Drie op de vijf basisscholen hebben nog traditionele onderwijstijden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Deze kinderen blijven over op school en hebben de woensdag- en vrijdagmiddag vrij. De NOS bericht dat bijna 40 procent van de scholen die dat model gebruikt, van plan is om voor andere schooltijden te kiezen. Van de alternatieve schooltijden is het continurooster het meest populair. Het 5-gelijke dagen model, wat uitgaat van hetzelfde principe als het continurooster, maar dan zonder vrije woensdag- en vrijdagmiddag, is ook populair voor scholen.

 

Publicatie – ‘Naar andere schooltijden, en dan?’

De afgelopen jaren is de behoefte aan andere schooltijden in het primair onderwijs gestegen.
Deze publicatie geeft het management van de school inzicht in zowel de keuze voor het al dan niet invoeren van andere schooltijden als in de diverse mogelijkheden die er zijn op het gebied van andere schooltijden.

Meer informatie en bestellen

Eendaagse – Naar andere schooltijden, en dan?
Tijdens deze studiedag krijgt u kennis over het omgaan met of het invoeren van andere schooltijden. We belichten de (wettelijke) regels en afspraken waar de schoolorganisatie zich aan dient te houden. Verder komen ook de belangen van ouders, leerkrachten en de rol van de MR aan de orde. Op deze dag maken we gebruik van de door de AVS uitgebrachte publicatie ‘Naar andere schooltijden, en dan?’, en geven we leidinggevenden van de school inzicht in het onderwerp aan de hand van een zeer praktische aanpak.

Meer informatie en inschrijven

 

Links

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws