Het besturen van een onderwijsinstelling vraagt om een open blik. Een open blik naar buiten en een open blik naar binnen, naar de eigen organisatie. Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt dagelijks uit berichten in de media. Daarom organiseert het ministerie van OCW dit jaar voor de tweede keer de Dag van Onderwijsbestuur, op 8 juni in De Fabrique in Utrecht.

Bent u er voor de onderwijsinstelling of ook voor het brede maatschappelijke belang? Wat doet u als een groep studenten een radicale spreker uitnodigt? Deelt u alle informatie ruimhartig met de medezeggenschap of beperkt u zich tot wat wettelijk noodzakelijk is?
Schoolbesturen, toezichthouders en medezeggenschapsraden uit het onderwijsveld zijn uitgenodigd om die dag met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en nieuwe kennis op te doen.
 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws