Het 7de WMS-congres dat plaatsvond op dinsdag 26 november in congrescentrum De Reehorst in Ede stond in het teken van Passend onderwijs. Voor de zevende keer was het congres, met dit jaar de titel Medezeggenschap en passend onderwijs ‘van  afstemming naar instemming’, helemaal volgeboekt. Er viel ook heel wat te halen voor de diverse doelgroepen: beginnende en gevorderde (G)MR-leden, OPR-leden, ouders, directeuren en bestuurders van scholen en samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs.

“Je moet elkaar vertrouwen, dat was het toverwoord in een van de workshops”, aldus een directielid van een samenwerkingsverband (Stichting Aandacht +). “Wij hebben dat ook meegemaakt met het platform zorg in ons samenwerkingsverband. Eerst ben je elkaars concurrenten, nu zijn we echt collega’s.” Deze congresganger heeft ook nog een goede tip: “Het is zo belangrijk om te weten over welke leerlingen je het hebt. Veel directies of bestuurders worden bang gemaakt met wat er gaat komen als Passend onderwijs een feit wordt. Ga naar andere scholen toe om te kijken hoe zij omgaan met leerlingen met een beperking.” Zijn collega-bestuurslid van het samenwerkingsverband en teamleider van praktijkonderwijs verbaast zich over de kennis van sommige deelnemers. “Voor veel (G)MR-leden is het nog niet helder hoe het allemaal in elkaar steekt met medezeggenschap, ondersteuningsplanraad en samenwerkingsverbanden. Het kennisniveau lag niet gelijk. Ik concludeer dat wij dus ver vooruitlopen.”

Het WMS congres werd geopend door vertegenwoordigers van de twee organiserende partijen: Hilde Mertens, directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen en Jan de Vos, projectleider van het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs, die een overzicht gaf van de politieke gebeurtenissen tot nu toe. Ook was er een videoboodschap van Sander Dekker, staatssecretaris van OCW, waarin hij het belang van de medezeggenschap en de inzet van iedereen die te maken krijgt met Passend onderwijs benadrukte. “We gaan uit van het motto: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Vanuit Den Haag gaan we niet voorschrijven op welke manier Passend onderwijs vanuit de regio of per school moet worden georganiseerd. Samenwerkingsverbanden, scholen, leraren en leerlingen kunnen dat veel beter zelf invullen. Hoe u dat gaat doen, moet uiterlijk 1 februari 2014 in een uitgewerkt plan worden voorgelegd aan de nieuwe ondersteuningsplanraad…. Zorg dat u tijdig aangehaakt bent… Er is nog veel werk aan de winkel…. ”. Dekker wenst de aanwezigen veel succes met hun belangrijke werk.

Als verrassing is er nog een act van twee dames van Theaterzaken, die op grappige wijze deden alsof ze een Raad van Toezicht waren.  Naast het plenaire gedeelte kon de deelnemer in drie rondes workshops volgen. De 42 workshops die door ouder- en leerlingorganisaties, de vakorganisaties (waaronder de AVS), de Raden, samenwerkingsverbanden en de twee organiserende partijen werden verzorgd, zijn gericht op de verwerving van kennis en vaardigheden voor medezeggenschap op het gebied van Passend onderwijs. Een aantal samenwerkingsverbanden verzorgde een praktijkworkshop. De AVS gaf de workshops ‘Het schoolondersteuningsprofiel en ondersteuningsplan als basis voor inhoudelijke samenwerking’ en ‘De (G)MR, wet- en regelgeving & overzicht op beleid’.

De AVS was ook op de informatiemarkt aanwezig met een stand, waar met name belangstelling was voor de publicaties ‘Goed onderwijs goede MR’ en ‘CAO PO 2013’.

 

Links

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws