Van de schoolbesturen in het primair onderwijs heeft 72 procent intern toezicht georganiseerd. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen, in opdracht van de PO-Raad.

Het scheiden van bestuur en toezicht is een kernpunt uit de Wet `Goed onderwijs, goed bestuur´ en geldt als een belangrijk criterium voor bestuurlijke kwaliteit. Schoolbesturen realiseren de scheiding van bestuur en toezicht verschillend, al naar gelang het bestuursmodel dat wordt gebruikt: 20 procent via een raad van toezicht, 30 procent via een toezichthoudend stichtingsbestuur, een kleine 20 procent via een constructie met de ledenvergadering en 4 procent binnen het bestuur. Ruim 20 procent van de schoolbesturen geeft aan op korte termijn bestuur en toezicht te zullen scheiden. Uit het onderzoek is ook op te maken dat intern toezicht weliswaar een plaats heeft gekregen in de organisatie, maar dat het daadwerkelijk intern toezicht houden kan worden verbeterd. Bijna de helft (48 procent) van de leden van schoolbesturen zijn ouders. Dat aandeel verschilt wel sterk tussen éénpitters (73 procent ouders in het bestuur) en meerpitters (32 procent ouders). `Niet-professionele´ besturen met veel ouders, bestaande uit vrijwilligers, blijken niet achterop te lopen als het gaat om de scheiding tussen bestuur en toezicht, meldt de PO-Raad. Ook blijkt uit de nulmeting dat 50 procent van de schoolbesturen de Code Goed Bestuur hanteert en positief waardeert. Eind 2011 zal een vervolgonderzoek plaatsvinden.

Het volledige onderzoek `Goed bestuur in het primair onderwijs. Resultaten van de nulmeting monitor Goed Bestuur PO 2010´ van Dr. E.H. Hooge en Dr. M.E. Honingh (mei 2011) is terug te vinden op de website van de PO-Raad.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws

  • ‘Het vraagt moed om met je kop in de wind te staan’

  • ‘We inspireren elkaar’

  • Politici over de rol van schoolleiders

  • Lobbyen voor en door schoolleiders