De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is dé belangenvereniging van en voor directeuren in het primair onderwijs; zowel toekomstige-, startende -, ervaren -, locatie-, eindverantwoordelijke – en bovenschoolse directeuren. Steeds meer directeuren weten dat, blijkt uit het feit dat het ledental van de AVS gestaag groeit. Tegen de trend van vergrijzing in.

Om de AVS bij een breder publiek onder de aandacht te brengen als dé schoolleidersverenging, richt de AVS zich op de NOT ook expliciet op onderwijsmedewerkers die er over denken op termijn schoolleider te worden. Voor hen én voor alle andere collega's die op de NOT besluiten lid te worden, heeft de AVS een uniek aanbod: lid vanaf 1 januari 2007, betalen vanaf 1 augustus 2007. Dit betekent dus: per direct profiteren van de kennis, kunde, professionele ondersteuning en het abonnement op het vakblad Kader Primair, terwijl pas vanaf volgend schooljaar contributie betaald hoeft te worden (onder voorwaarde dat het lidmaatschap tot minimaal 1 augustus 2008 loopt).

Natuurlijk dingen al deze nieuwe directeuren ook mee naar de prijzen die onder bezoekers van de AVS stand (8B074) worden verloot, zoals een Epson beamer, een digitaal smartboard van Hitachi of ondersteuning bij het gebruik van smartboards.

Dus kom naar de AVS stand op de NOT, van 23 t/m 27 januari in de Jaarbeurs te Utrecht. Standnummer 8B074.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.