60.000 extra laptops en tablets voor onderwijs op afstand

Het kabinet trekt nog eens 15 miljoen euro uit om leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs van een tablet of laptop te voorzien zodat zij thuis onderwijs op afstand kunnen volgen. Hiermee kunnen zo’n 60.000 leerlingen worden ondersteund. Vanaf begin januari worden de eerste apparaten beschikbaar gesteld. Van schoolbesturen wordt een eigen bijdrage gevraagd van 25 procent.

 Schoolbesturen kunnen vanaf dinsdag 22 december tot en met vrijdag 15 januari een aanvraag voor devices indienen bij SIVON, de ict-coöperatie van schoolbesturen. Zodra het mogelijk is om aan te melden, wordt dat via de kanalen van SIVON gecommuniceerd. Met het extra geld wordt de eerdere aanvraagronde verlengd. Scholen die nog geen aanvraag voor devices hadden ingediend, kunnen dit alsnog doen. Schoolbesturen die al een aanvraag hebben ingediend, hoeven niets extra te doen. Uitgangspunt blijft dat eerst scholen en gemeenten kijken hoe ze kunnen ondersteunen en dat SIVON waar nodig bijspringt.

Eerder trok het kabinet al 9,3 miljoen euro uit voor devices. Daarvan werden al ruim 15.000 leerlingen geholpen. Van een deel van dat geld worden momenteel ook nog extra apparaten aangeschaft.

De beschikbare voorraden op de markt kunnen ertoe leiden dat er in overleg keuzes moeten worden gemaakt over eerdere of latere toedeling. Mocht er niet direct aan de volledige vraag kunnen worden voldaan, dan krijgen scholen met meer achterstandsleerlingen voorrang.

Meer informatie: www.sivon.nl