De maandelijkse peiling van Oberon naar de impact van COVID-19 op het funderend onderwijs en de rapportages schoolsluitingen po en vo zijn op www.rijksoverheid.nl beschikbaar.

De rapportages gaan over de continuïteit van het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis. Het betreft de 5e maandrapportages over de schoolsluitingen in het po en vo van het Meldpunt Scholensluiting en de 5e rapportage peilingsonderzoek over de effecten van Covid-19 in het onderwijs. 

De periodieke peiling gaat over week 12 t/m 16 april en geeft de resultaten weer voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

AVS Helpdesk

Neem contact op met de AVS Helpdesk
Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken.

helpdesk@avs.nl | Bel: 030-2361010

Link


Gerelateerd nieuws