5e Oberonpeiling en de rapportage scholensluiting bekendgemaakt

De maandelijkse peiling van Oberon naar de impact van COVID-19 op het funderend onderwijs en de rapportages schoolsluitingen po en vo zijn op www.rijksoverheid.nl beschikbaar.

De rapportages gaan over de continuïteit van het funderend onderwijs tijdens de coronacrisis. Het betreft de 5e maandrapportages over de schoolsluitingen in het po en vo van het Meldpunt Scholensluiting en de 5e rapportage peilingsonderzoek over de effecten van Covid-19 in het onderwijs. 

De periodieke peiling gaat over week 12 t/m 16 april en geeft de resultaten weer voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Link