5,5 miljoen om scholen aan internet te helpen

Meer dan 800 scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan laten leggen. Het gaat om basis- en middelbare scholen die nu geen kabel of glasvezelverbinding hebben, maar het nog moeten doen met een koperen lijntje. Door het gebrek aan voldoende snel internet is het voor deze scholen moeilijk om optimaal gebruik te maken van  eigentijdse leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) en minister Kamp (Economische Zaken) trekken samen 5,5 miljoen euro uit om de scholen te helpen. Scholen die geen of slecht internet hebben, kunnen de helft van de aansluitkosten vergoed krijgen. De regeling, die loopt tot en met 2019, kan dit jaar al gebruikt worden. Hierdoor wordt de groep scholen die om een oplossing zit te springen, op korte termijn geholpen.
Dekker en Kamp hebben de afgelopen tijd onderzocht waar leraren en scholen behoefte aan hebben op het gebied van ICT. Circa 7 procent van de basisscholen en 11 procent van de middelbare scholen heeft geen toegang tot glasvezel of coaxkabel. En dat moet anders, vinden de bewindslieden. ‘Als je uitdagend en eigentijds les wilt geven, is toegang tot het internet onontbeerlijk’, zegt Dekker.
 
Aansluiting
De kosten van het aanleggen van een internetverbinding lopen nogal uiteen. Er zijn scholen die bijvoorbeeld onder een spoordijk door moeten om een kabel te trekken. Zoiets is te kostbaar voor een school om alleen te kunnen financieren. Maar er zijn ook scholen die met een klein steuntje in de rug een goede aansluiting op een wijkcentrale kunnen krijgen.
Minister Kamp: 'Digitalisering heeft een grote invloed op onze maatschappij en de groeimogelijkheden van onze economie. Als Nederland voorop blijft lopen op dit gebied, zorgt dat voor extra banen en inkomsten. De basis daarvoor wordt gelegd op jonge leeftijd. Scholieren nu goed wegwijs maken met internet, ICT en techniek, geeft ze een betere toegang tot kennis en helpt ze voorbereid te zijn op de toekomst waarin digitalisering een nog grotere rol speelt. Goed internet op school helpt om later van deze kansen te profiteren.'
Dekker en Kamp hebben ook de initiatieven van provincies, gemeenten, bedrijven en burgers om snel internet aan te leggen in kaart gebracht. Waar mogelijk sluiten scholen daarbij aan. Gemeenten houden ook al rekening met de toenemende vraag van scholen naar internet. Zo wordt er bij nieuwbouw vaak meteen al rekening gehouden met een goede en toekomstbestendige internetverbinding voor scholen.
 
Doorbraakproject ICT
Snel internet voor scholen maakt deel uit van het Doorbraakproject ICT, waarin de twee ministeries samenwerken met de onderwijskoepels PO-Raad en VO-raad. Doel van dat project is om scholen in staat te stellen meer te profiteren van de voordelen van digitale leermiddelen en hun leerlingen voor te bereiden op een steeds meer digitaliserende samenleving. Het Doorbraakproject heeft inmiddels een leergang ‘Slimmer leren met ICT’ gemaakt voor bestuurders, schoolleiders en ICT-coördinatoren. Daarnaast is er een leerlijn programmeren ontwikkeld en binnenkort verschijnt een dashboard voor leraren, waarmee de voortgang van leerlingen over verschillende leermiddelen heen te volgen is.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.