5000 extra maatschappelijke stageplaatsen beschikbaar

Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft een akkoord bereikt over 5000 extra maatschappelijke-stageplaatsen. Doel is om leerlingen meer kennis te laten maken met de voedsel- en groensector. Op maandag 18 mei tekende zij samen met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een intentieverklaring met stagebiedende partijen uit de groene en voedingssector.

Dat betekent dat de maatschappelijke stage in deze sectoren grootscheeps op gang gaat komen. In 2007 sloot zij al een akkoord met vooral groene organisaties voor meer dan 7500 stageplaatsen. Minister Verburg had beloofd zich hard te maken voor minimaal 10.000 plaatsen. Met 12.500 plaatsen wordt die doelstelling nu al ruim overtroffen. Bij dit project zijn diverse partijen betrokken.Vanaf 2011 wordt het voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage te lopen. Afgelopen jaren heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt met uiteenlopende organisaties afspraken gemaakt over maatschappelijke stageplaatsen. In totaal hebben deze partijen ruim 65.000 maatschappelijke stageplekken toegezegd. Zij verwacht dan ook dat er in 2011 voldoende beschikbare stageplekken beschikbaar zijn.

Neem contact op met de AVS Helpdesk
De telefonische helpdesk van de AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag teruggebeld wordt. Deze adviesdienst is voor leden gratis.

Vermeld altijd je lidmaatschapsnummer als je contact opneemt met de Helpdesk

030-2361010 of stuur een e-mail naar helpdesk@avs.nl

Meer informatie over de AVS Helpdesk en openingstijden

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.